Összenő, ami összesszetartozik - Trianon emlékezete Vas vármegyében

Összenő, ami összesszetartozik - Trianon emlékezete Vas vármegyében

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01420

A kedvezményezett neve: Vasi Múzeumbarát Egylet

A projekt címe: Összenő ami összetartozik – Trianon emlékezete Vas vármegyében

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.22.

A támogatás intenzitása: 100%

A szerzödött támogatás összege: 2 999 120 Ft
A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt alapvető célja Trianon emlékezetének közvetítése az érintett célcsoportok többoldalú bevonásával. A projekt a felkínált programelemeken keresztül, Vas megyei történéseket felidézve és elemezve érzelmileg is igyekszik megérinteni a résztvevőket, előhívva a régióhoz való kötődést erősítő hiteles emlékeket.

A „Trianon-élmény” személyes sorsok, élettörténetek, egyéni döntések megjelenítésére alkalmas, így helyi identitásunk gyökereit keresve tudjuk összekapcsolni az akkori Vas vármegyét a mai Vas megyével. A projekt többgenerációs programként működik, hiszen az idősebb korosztály, az emlékek hordozói, a „gyűjtők” is megjelennek történelmi tapasztalataikkal, eredeti tárgyaikkal, emlékeikkel, újabb interakcióra adva lehetőséget.
Tervezett rendezvények: előadások, pódiumbeszélgetések, diákvetélkedő, emléktúra sorozat, autóbuszos tanulmányutak, örökségpedagógiai foglalkozássorozat, projektzáró kiadvány bemutatása.