"Óriások vállán állunk"
Isaac Newton (1643-1727)

 

A nagy elődök tevékenységének tapasztalatai ugyanúgy nélkülözhetetlenek a társadalomtörténeti, művelődéstörténeti kutatások, mint a kultúraközvetítő gyakorlat számára. Nagy jelentőségű és messzire ható események, törekvések indultak el körükből. Alapszabályunk preambulumában szerepel, hogy egyesületünk a Vasmegyei Régészeti Egylet, a Vasvármegyei Kultur-Egyesület, Vasvármegye és Szombathely Város Kulturegyesülete és a Vasvármegyei Múzeumok Barátainak Egyesülete szellemi örökösének tekinti magát.
Az 1872. január 7-én, javarészt Lipp Vilmos szervező munkájának köszönhetően megalakult Vasmegyei Régészeti Egylet jelentős gyűjteményt tudhatott magáénak, amikor 1900-ban beolvadt a frissen létrehozott Vasvármegyei Kultur-Egyesületbe. A céljaiban és társadalmi bázisában szélesebb alapokon szervezett Kultur-Egyesület közel fél évszázadon át fontos szerepet töltött be a megye és Szombathely kulturális életben.
Az 1910-es években Kárpáti Kelemen volt az egyesület meghatározó személyisége. Javarészt az ő tevékenységének köszönhető, hogy 1908-ban felépült, majd 1910-ben kultúrteremmel bővült a múzeumnak és városi könyvtárnak egyaránt otthont adó szombathelyi kultúrpalota, a mai Savaria Múzeum. Az időnként több mint kétezer tagot számláló, hullámzó eredményességgel működő szervezet szakosztályokra bontva fejtette ki tevékenységét.
Az első világháború utáni években a kulturegyesület keretei között a múzeum egyre inkább háttérbe szorult. Ez motiválta 1933-ban Pável Ágostont egy új szervezet, a Vasvármegyei Múzeumok Barátainak Egyesülete létrehozására. Az 1980-as évek elején dr. Bándi Gábor megyei múzeumigazgató kezdeményezte a múzeumbarátok egyesületbe tömörítését.
Elődszervezeteink a tudományos kutatásokra alapozott ismeretátadást alapszabályaikban céljaik és tevékenységük fontos elemeként nyilvánították ki. A Lipp Vilmos, Kárpáti Kelemen, Pável Ágoston nevével fémjelzett egyesületelődök szellemi örökségének ápolása, továbbvitele lehetőségeink és az elért eredmények tükrében talán erőinket meghaladó nagy feladat. Mégis távlatokat, reményt és hitet adó példa arra, hogy célkitűzéseinkben merjünk hozzájuk méltó komoly feladatokat vállalni.