Archívum

Hol a határ?

Élet és közösség Trianon árnyékában

Széchenyi 2020

2021.10.20

A trianoni döntés határmenti hatásairól tartott előadást dr. Horváth Sándor 2021. október 13-án a Vasi Múzeumbarát Egylet tagjai és az érdeklődő közönség számára.

Határjelölő kövek

Dr. Horváth Sándort, az ELTE SEK Szlavisztika Tanszékének adjunktusát Tóth Kámán titkár köszöntötte és mutatta be a Savaria Múzeum előadótermében megjelenteknek. Az előadó bevezetőjében elmondta, hogy noha Trianon politikai, katonai hatásairól bőséges szakirodalom áll rendelkezésre, a társadalomtörténeti oldalt még kevésbé kutatták: vagyis azt, hogy a közemberre, az egyes közösségek tagjaira milyen közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolt  a békediktátum. Nyugat-magyarországi területen végzett kutatásait személyes kötődés is motiválta: Nardán élt nagyszüleinek 1921–1923 között átélt sorstörténete.

Az íróasztal mellett, térkép felett meghúzott trianoni határvonal nem vette figyelembe a nemzetiségi – és sokszor a földrajzi adottságokat sem. Mindez komoly ellentéteket és esetlegességeket szült.

Az … ugy nevezett trianoni vonal a szó szoros értelmében körbe veszi a falut és annak határát s csak egy oldalon hagy némi nyilást, itt azonban utnélküli dombok zárják el a közlekedést.” – olvashatjuk például Olmód községről a Kőszeg és Vidéke című újság 1922. július 30-i számában.

1923-ban 10 Vas megyei település többségében német- és horvátajkú lakossága döntött a hazánkhoz való visszatérés mellett: Szentpéterfa, Pornóapáti, Magyar- és Németkeresztes, Alsó- és Felsőcsatár, Kisnarda, Nagynarda, Horvátlövő és Olmód. A visszacsatolásokat ünnepély követte – villantotta fel a kivetítőn az előadó a Szentpéterfán 1921 márciusában készült felvételt, majd felolvasta az akkor elhangzott Mivé legyen a magyar lány? című verset. Ezt követően érdekes történetek hangzottak el a megélénkült csempészetről, a vámőrök nem mindig korrupciómentes, de könyörtelen működéséről, illetve „tréfás” határhúzásokról is. Például annak az igavonó állatnak az „ügyéről”, amelyik a rábafüzesi plébánia szárazmalmának hajtása közben minden egyes kör megtételekor átlépte az államhatárt.

A határtól legfeljebb 40 km távolságra fekvő községek lakói számára a 15–60 napig érvényes határszéli úti igazolvány lehetővé tette az új államhatár rendszeres átjárhatóságát. Ez utóbbi okmány kapcsán megismerhettük Torda József (kőszegi fuvaros) esetét, aki ellen 1922-ben eljárás indult, mert lejárt érvényességű igazolványát „kijavította”.

Dr. Horváth Sándor az 1937-ben készült dicsőségtáblát mutatja

Az előadás további részében szó esett a kettősbirtokosságról, a polgári anyakönyvezés szünetelése miatt esetenként bekövetkezett furcsaságokról, továbbá a közúti és vasúti közlekedésben kialakult fennakadásokról.

Ezt követően egyéni élethelyzetek kerültek a néprajzkutató előadásának középpontjába. Olyan, magyar érzelmű személyek sorsa tárult a részvevők elé, akiket elűztek vagy meghurcoltak: Könczöl Antal pörgölényi plébánosé és  Kuntár József nagynardai plébánosé. Két pap erőszakos halála is a trianoni határhúzáshoz köthető: Pataki Ferenc pornóapáti és Mitnyek Mátyás Vince szentkúti plébánosokat 1921-ben, illetve 1923-ban ismeretlen tettesek gyilkolták meg.

Az előadás során korabeli fényképfelvételeket is láthattunk az otthonukat elhagyni kényszerült vagonlakók sanyarú körülményeiről. Voltak, akik a jobb élet reményében külföldön keresték a boldogulást. Előadásának befejező részében róluk, az ún. amerikázókról és a nehéz gazdasági helyzet ellenére az otthonukhoz ragaszkodó helyeik viszonyának alakulásáról, valamint a Szentpéterfán 1937-ben készült dicsőségtábláról ejtett szót dr. Horváth Sándor. Búcsúzóul a Bús magyarok imádságát is hallhattuk tőle:

Bús Magyarok imádkoznak égi Atyánk Hozzád,
Fordítsd felénk, magyarokra jóságos szent orcád!
Sírva kérünk, fohászkodunk, Hozzád száll a lelkünk,
Ennyi tenger sok fájdalmat meg nem érdemeltünk.
*
Pusztul, vérzik mindenfelé házunk és a földünk,
Összefolyik a vérünkkel mindennap a könnyünk!
Fáj a szívünk, a lelkünkben össze vagyunk törve,
Küldd le nekünk a békesség angyalát a földre!
*
Bús Magyarok imádkoznak, hallod Atyánk, hallod?
Se testünkkel, se lelkünkkel nem kívántunk harcot!
Megbocsátunk mindazoknak, akik reánk törtek,
Csak még egyszer add vissza a Drága Magyar Földet!

 

A reklám helye

A rendezvény a Vasi Múzeumbarát Egylet – Összenő, ami összetartozik – Trianon emlékezete Vas vármegyében című (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01420) projekt keretein belül valósult meg.

Képgaléria


A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.


Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Segítsd munkánkat egy megosztással!

Vissza