A régiségtár

Vasvármegye 1908. október 11.

"A földszinti rész jobboldalán van a régiségtári szakosztály három terme. Husz ezer darabból áll a gazdag gyüjtemény, melynek nagy része részint a Velem-Szent-Vidon 10 év óta folytatott ásatások eredménye, részint pedig a Miske Kálmán bárónak letétképen átengedett őskori gyüjteménye. A szakosztály legbecsesebb tárgyai a velem-szent-vidi őskori bronzleletek, a régi római Savaria emlékei; az ujabbak közül pedig a Kőszegről behozott tárgyak.

A gyüjteményt két évtizeden át gondozta, őrizte és tanulmányozta Kárpáti Kelemen igazgató s Miske Kálmán báró rendezte el Neógrády Gilbert prem. tanár segitségével. Bámulatos ennek az óriási anyagnak mintaszerü elrendezése, amely áttekinthetőség, szakszerüség, izlés és csin tekintetében vetekedik a vidék összes muzeumi hasonló szakosztályaival. A roppant anyag három termet tölt meg.

Első terem.
Az első terem a praehistorikus kor emlékeit foglalja magába 10 nagy üvegszekrényben. Egy szekrényt tölt meg a legrégibb kornak gipszmásolatokban bemutatott tanuságos őskori gyüjteménye. Az özönviz előtt való paleolith korszaknak ez az angol és francia mintára készült gipszmásolatokban bemutatott gyüjteménye egyetlen egész Magyarországban. Ezután következnek a neolith kor, a bronz kor, a hallstasdti kor s végül a La Tene kor emlékei bezárólag a historikus korig.

Második terem.
A második terem négy szekrényt és a földön elhelyezett három csoportot foglalja magában. Itt vannak elhelyezve a historikus kor emlékei: a rómaiak korából való kő és agyagedények. Értékesek és szemberünök az apró terra sicillata agyagedények, melyek a rómaiak porcellán és majolika készitményei. Figyelemre méltóak a változatos formáju üvegtárgyak, az arany, üveg, bronz és gyöngy ékszernemüek s a kisebb bronzszobrok, melyek egyenkint is nagy értéket képviselnek.

Harmadik terem.
A harmadik terem 6 szekrényét nagyobbára az az összehasonlitás végett bemutatott népvándorlási gyüjtemény tölti meg, amit néhai Lipp Vilmos prem. tanár, a régiségtár megalapitója a zalamegyei Fenéken gyüjtött össze s amelyet a vasmegyei muzeumnak ajándékozott. A néhai Lipp Vilmos által a ködös jövőben álmodott muzeum hatalmas épülete ma már lobogódiszben áll s ennek termeiben dicséri a kiállitott értékes gyüjtemény a Lipp Vilmos emlékét. Ezenkivül itt vannak elhelyezve a régi fegyverek, egyházi régiségek, céládák, korsók, lobobók. A terem közepén lévő nagy tárló pedig a szakosztály gazdag érem és pénzgyüjteményét tartalmazza.”