Az ethnográfiai szakosztály

Vasvármegye 1908. október 11.

"A muzeum emeleti helyiségének három nagy termében van az ethnográfiai szakosztály, Vasvármegye tárgyi néprajza. A 3200 darabból álló gyüjteményt Kárpáti Kelemen igazgató gyüjtötte sa ugyancsak ő rendezte el Sarlay Ferencné, Jakoby Rezsőné urasszonyok és Tóth Sándor egyesületi alkalmazott segitségével.

Első terem.
Az első terem anyaga 12 szekrényben és középcsoportozatokban van elrendezve. Itt vannak összegyüjtve a vasmegyei mezőgazdaság, állattenyésztés, vadászat, halászat és pásztorélet jellemző tárgyai. Három szekrényben van bemutatva a vasmegyei falusi ember kamrájának a tartalma; egy szekrénycsoportban pedig a fonás és szövés eszközei.

Második terem.
Az ethnográfiai osztálynak kétségtelenül legmegkapóbb része ez a terem, a mely a vasmegyei falusi háztipusokkal foglalkozik. Egyharmad magasságra le van kicsinyitve itt két XVI. századbeli velemi ház s az egyik teljesen be is van rendezve, butorozva. Az ügyes munkákat Szabó József, szarvaskendi földmives készitette. Ezenkivül képekben, fényképfölvételekben és festményekben vannak bemutatva a különböző falusi házak architekturái és diszitési tanulmányok. Ugyancsak itt vannak elhelyezve a konyhaeszközök, a tüzhely, kemence s a világító eszközök jellemző darabjai.

Harmadik terem.
A szakosztály harmadik terme 11 szekrényt és egy tárlót foglal magában. Egy szekrényben vannak bemutatva a népéleti tárgyak, babonás házieszközök. Egy szekrényben gyermekjátékok és paraszt hangszerek vannak elhelyezve. Öt szekrényt töltenek meg a vasmegyei szőttesek, varrottasok és himzések. Egy szekrényben vannak a népviselet jellemző darabjai. Itt vannak a vasmegyei népéletet jellemző ipari eszközök: a mézeskalácsos bábsürőminták, kékfestőminták s a gerencsérmunkák darabjai, korsók, tálak és tányérok. A terem falainak szabad részét a fafaragás művészetét bemutató mángorlók és faragott botok töltik meg, tarkitják eredeti elhelyezési formáikkal.”