A könyvtár és olvasó terem

Vasvármegye 1908. október 11.

"A diszes főbejárattól balra a földszint három helyiségét foglalja el a könyvtári szakosztály. A könyvtárnak gazdagságát csak modern kivitele mulja felül. Erdélyi Pálnak, a kolozsvári egyetemi könyvtár igazgatójának szisztémája szerint a budapesti Schlick-féle gyár készitette a könyvtárszoba vas vázát, mely egy földszinti s egy emeleti részből áll s a két részt átlátszó üveg plafond, illetve padozat választja el egymástól. A vas könyves állvány minden egyes sora tetszés szerint szabályozható s külön-külön kimozditható. Huszonöt ezer kötetre van építve a könyvtár s jelenleg 10 ezer kötettel rendelkezik. Ehez járulnak a köteles sajtó nyomtatványok 20 ezer darabbal.

A könyvtár felöleli az ó és uj klasszikusok összes műveit, az egykoru és modern irók legnagyobb részét, könyvtári régiségtani darabokat stb. A mintaszerü berendezés Ujváry Ede városi főjegyző és Horváth János elemi iskolai igazgató-tanitó munkájának az eredménye.

A könyvtárt az olvasó teremmel a könyvtárnoki dolgozó szoba köti össze. Innen nyilik a tágas olvasóterem, mely hat asztal körül 50 olvasónak ad helyet egyszerre. Az olvasóterem elektromos fénnyel lesz világitva; a falain eredeti festmények; az olvasóterem berendezése egyszerü s mégis izléses és stilusos; egyelőre hetenkint kétszer lesz az olvasó közönség rendelkezésére bocsátva."