Szombathely ünnepe

Szombathelyi Friss Újság, 1908. október 11.

A kultúrpalota mai ünnepies felavatása alkalmából … Szombathely városa üdvözli falai között a tudomány és irodalom számos jelesét, akik eljöttek körünkbe, hogy emeljék a mi ünnepségünk díszét, fényét.

Nagy lelkesedés fogadta tegnap esete a körünkbe érkező vendégeket. A város apraja-nagyja kisietett azokra az útvonalakra, amelyeken a vendégeket hozó fogatok hosszú sora keresztülrobogott, hogy szívből jövő, lelkes ovációval fogadja a tudomány fennkölt szellemű bajnokait. …

Már a délutáni órákban meglátszott az utcákon, hogy ünnepies fogadtatásra készül Szombathely város lelkes polgársága. Ezrével tolongott az utcákon a közönség, zászlódíszbe öltöztették a házakat, az ablakokat serényen díszítették mindenfelé, hogy a sötétség beálltával illusztris vendégeink tiszteletére azokat kivilágítsák. Hatóra tájban valóságos zarándoklás indult meg az állomás felé. Óriási emberáradat hömpölygött az utcákon…

Fél hétkor már zsúfolásig megtelt az állomás közönséggel. … Hosszú negyedórai késés után végre csak berobogott a vonat a várva várt vendégekkel. …

A polgármester lelkes éljenzéssel fogadott nagyhatású beszédére Wlassics Gyula válaszolt. …

A vendégek egymás után foglaltak helyet a kocsikban és negyed nyolc órakor megindult a menet.

Aligha volt olyan lelkes, ünnepies fogadtatás Szombathelyen, mint a mostani volt. Ünnepies díszben úszott az egész város. Az utcákon mindenfelé lampionos diákok állottak sorfalat… A menet a Széll Kálmán, Király és Erzsébet királyné utcán keresztül haladt, majd bekocsizták a várost, amelynek megtekintése után a vendégek a szállásukra hajtattak, ahonnan átöltözködés után a Vas megyei Casinóban banketten gyülekeztek egybe. …

185-en jelentek meg az előkelő társadalom köréből, hogy díszes keretet nyújtsanak a vendégeknek. …

A vacsora menüje volt: - tűzdelt bélszín körözve, vegyes szárnyas, befőttel és vegyes salátával, habos szeletek, sajt és gyümölcs, villányi fehér bor.

Az ízletes vacsoráért és figyelmes kiszolgálásért Krenner János kaszinói vendéglőst illeti dicséret. A vacsora alatt sikerült szerenádot adott a dalárda, amely a vendégek általános tetszésével találkozott.

A vendégek kedélyes társalgás után 11 óra után nyugovóra tértek, hogy újult erővel jelenhessenek meg a mai ünnepségeken.