Rezsőfy György Gusztáv

1843. ápr. 8. Esztergom – 1908. júl. 18. Budapest

Csorna-premontrei kanonok, tanár, régiségtári őr. – 1865-1884 között a rend szombathelyi főgim-náziumban földrajzot és történelmet tanított. Emellett ellátta meteorológiai észlelő és a gimnáziumi érem- és régiségtári őrének feladatát is. Az 1883-1884-es tanévben az iskola igazgatóhelyettese is volt. Lipp Vilmos Keszthelyre való távozása után, 1879-től 1884-ig először ideiglenesen majd hivatalosan töltötte be a Vasmegyei Régészeti Egylet titkári pozícióját. Nem voltak elődjéhez, Lipphez mérhető régészeti ambíciói, inkább a gyűjtemény osztályozása és rendszerezése kötötte le. Ugyan több helyen (Csém, Perenye, Szentvid, Szombathely) vezetett régészeti ásatásokat, tevé-kenységének csúcspontja a régiségtári gyűjtemény tárgycsoportos jegyzékének összeállítása volt, amely 1884-ben nyomtatásban is megjelent. Ugyanebben az évben jánoshidai jószágkormányzónak nevezték ki, majd jószágfelügyelő, illetve házfőnök lett Türjén. Zala vármegye köztörvényhatósági bizottságának is tagja volt.

Fm.:
A vasmegyei régészeti-egylet magyarérem-gyűjteménye. A Vasmegyei Régészeti Egylet Évi Jelentései 7 (1879) 43-55.; A római uralom Pannoniában. A Vasmegyei Régészeti Egylet Évi Jelen-tései 8 (1880) 73-80.; A Vasmegyei Régészeti Egylet gyűjteményének jegyzéke. A Vasmegyei Ré-gészeti Egylet Évi Jelentései 9-10 [recte: 10-11!] (1882-1883) 151 p.

Irodalom:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Budapest, 1906. 932. hasáb.; Kiss Gábor – Mayer László: A szombathelyi régiségtár őrei (1872-1942). Vasi Szemle 45 (1991) 410.; Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Bp., 2002. 743. p.

Kiss Gábor