Molnár Lajos

1853. szept. 1. Körmend – 1942. márc. 1. Molnaszecsőd

Körjegyző, ornitológus. – A szombathelyi hatosztályos főgimnáziumban tanult. Molnaszecsőd és a szomszédos községek körjegyzője (1880. novemberétől); közben szabad idejében a madarakat tanulmányozta.

Észleléseiről folyamatosan tájékoztatta a Magyar Ornitológiai Központot. Kapcsolatban állt Chernel Istvánnal és Herman Ottóval, segédkezett Chernel madaras könyvének megírásában; madárgyomor-tartalmakat, valamint vonulási és előfordulási adatokat gyűjtött. Chernel a szombathelyi múzeumban természetrajzi osztály létesítését, és ott Vas megye teljes madárvilágának bemutatását tervezte, s ehhez ~ segítségét is kérte. Ekkortól ~ révén nagyon sok, Körmend és Molnaszecsőd környéki madár került muzeális gyűjteménybe.

Széles körű kapcsolatokat alakított ki külföldi kutatókkal, a New York-i, a Sydney-i, a koppenhágai Nemzeti Múzeum, a Kalkuttai Múzeum, az Academy of Natural California és a washingtoni Smithsonian Institut ornitológusaival. A Smothsonian Ins. mint az egzotikus madarak kitűnő ismertetőjét meghívta belső munkatársának, de az ajánlatot visszautasította. Múzeumában mind az öt világrész ornisa képviselve volt, mintegy 340 bel- és 300 külföldi, részben saját kezűleg, művészi módon kikészített, biológiai csoportokban felállított madárral, köztük mintegy 80 kolibrival. A Magyar Ornitológiai Központ felvette rendes megfigyelői közé (1902); haláláig rendszeresen küldte be megbízható, pontos madárvonulási jelentéseit.

Tudományos munkássága jórészt kiadatlan; Jegyzéke Molnaszecsőd teljes madárvilágának c. kézirata a Madártani Intézetben a háború során tűz martalékává vált. Kisebb publikációi az Aquila, a Természet, a Vasi Szemle és a Rábavidék hasábjain jelentek meg. – A Kir. M. Természettudományi Társulat r. tagja (1918). – Kitömött hazai és külföldi madaraiból sokat múzeumoknak és iskoláknak ajándékozott, a körmendi polgári iskolának madártojás-gyűjteményét adományozta. Madárgyűjteménye jelentős részét jelenleg a körmendi Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában őrzik. A 154 kitömött madarat 1997. október 7-én védetté, 11 db. trópusi kolibri fajt különösen értékessé nyilvánították. A preparátumokat az iskolában állandó kiállításon helyezték el. Molnár Lajos madárgyűjteménye címmel a körmendi Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tanulmánykötetet adott ki. Emlékét Körmenden utcanév és emléktábla őrzi (1998. jún.).

Fm.:
Adatok az emlősök és madarak népies elnevezéseihez (A Természet, 8., 1898, 8-10.); Adatok a kakukk természetrajzához (Aquila, 34-35., 1928, 399-400.); Gyümölcsevő nagyfakopáncs (uo., 36-37., 1930, 314-315.); A függőcinke fészkelése Vas vármegyében (uo., 36-37., 1930, 301.; ugyanez: Vasi Szemle, 1., 1934. 2., 134-135.); Népies állat- és növénynevek Vas vármegyéből – gyűjtés Molnaszecsődről és környékéről (Vasi Szemle, 2., 1935. 2., 280-281.).

Irodalom:
Csaba József: M. L. (Vasi Szemle, 5. 1938. 5-6., 350-353.); Csaba József-Pátkai Imre: M. L. madárgyűjteménye (Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 1964. 2. 85-99.); Bankovics Attila: M. L. madárgyűjteményének muzeológiai és tudományos értékei (Körmendi Figyelő, 1997. ápr. 15., 5-6.); M. L. madárgyűjteménye. Szerk.: Nagy Zoltán (Körmend, 1997). Forrás: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Főszerk.: Bodó Sándor, Viga Gyula. Bp., 2002. 624-625. p.

Nagy Zoltán