Batthyány Ignác

1741. jún. 30. Németújvár – 1798. nov. 17. Kolozsvár

Németújvári gr. ~ r. k. főpap, történetíró, könyvtár- és múzeumalapító. Apja gr. Batthyány Imre tárnokmester. A nagyszombati nemes ifjak intézetében ékesszólást és teológiát tanult (1760). Filozófiát Grazban, teológiát Nagyszombatban, valamint Rómában, a Collegium Germanicum-Hungaricumban (1763) tanult; teológiai doktori címet szerzett. Pappá szentelték (1766. márc. 31.), jáki apát (1766), egri kanonok (1767-80), egri nagyprépost (1773-tól), Erdély kinevezett (1780. jún. 24-től), majd megerősített püspöke (1780. aug. 28-tól), egyúttal valóságos belső titkos tanácsosi címet kapott. Egyházi tevékenysége mellett fontos kulturális és művelődési feladatokat is felvállalt. Római tartózkodása alatt komoly kutatómunkát folytatott a vatikáni levéltárban és könyvtárban, hazatérve számos egyháztörténeti munka került ki kezei közül, s több fontos forrást tett közzé. Kiemelkedő fontosságú tett az utóbb róla elnevezett gyulafehérvári püspöki könyvtár és a természettudományokat szolgáló Batthyáneum (1789. júl. 31.), valamint a gyulafehérvári csillagászati torony megalapítása. A Batthyáneum őrizte a püspök magángyűjteményét, amelynek a mintegy 18 000 k9tet könyv és a régiségek mellett része volt egy nem mindennapi ásványtani rész is, amelyet csigák, kagylók, és más őslénytani leletek egészítettek ki; a tárgyak együttes száma megközelíti a 3000 darabot. A későbbiekben is bőkezű támogatója maradt a gyűjteménynek. Az összegyűjtött anyag képezte később az erdélyi múzeumi hálózatban létrejött Gyulafehérvári Múzeum gerincét. Az Academia Philalethorum elnevezésű római tudós társaság tagja.

Fm.:
Agamantatis palladii Academiae Philalethorum … (Agriae, 1779); Leges ecclesiasticae regni Hungariae …I-III. (Albae Carolinae-Claudiopoli, 1785-1827); Acta et scripta S. Gerardii episcopi Csanadiensis … (Alba –Carolinae, 1790).

Irodalom:
Batthyáneum I-II. Szerk. és kiad.: Gyárfás Tihamér (Brassó, 1911-1913); Baráth Béla: A B. I.-féle akadémiai tervezetek (Erdélyi Múzeum, 1934. 143-148.); Bíró Vencel: A Gr. B. I. (Erdélyi Múzeum, 1941. 1-2., 7-19.); Rácz Emese: Az erdélyi művelődés és tudományosság egyik forrása a gyulafehérvári Batthyáneumban. Záródolgozat ( Bp., 1994); Földünk hazai kincsesházai. Szerk.: Kecskeméti T., Papp G. (Bp., 1994); Pallas II.: 737.; Szinnyei I.: 695-697. Gulyás II.: 718.) MÉL I.: 145.; MKL II.: 661. Forrás: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Főszerk.: Bodó Sándor, Viga Gyula. Bp., 2002. 71. p.

Győrfi Dénes, Szabó Tímea