Bechtold István

1927. szept. 29. Kőszeg – 1991. máj. 9. Kőszeg

Ornitológus. Édesapja, Bechtold Jakab, a kőszegi Hunyadi Mátyás Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézetben a természetrajzi szertár őre volt. Középiskolai tanulmányait a Görgey Artúr Hadapród Iskolában végezte Budapesten. A második világháború utolsó hónapjaiban az iskolát Németországba evakuálták. Hazatérve tanulmányait nem folytathatta és keserű megpróbáltatásokban volt része. A kőszegi Latex-, Posztó- és Nemezgyárban helyezkedett el, ahol nyugdíjazásáig, mint csoportvezető dolgozott. Életét Kőszeg környéke madárvilága kutatásának szentelte. Madárkórházában sérült madarakat ápolt. Kiváló solymászként a Magyar Madártani Egyesület Solymász Szakosztályának elnökévé választották. Száznál több madárpreparátumát a szombathelyi Savaria Múzeumban őrzik. Ugyanezen intézmény külső munkatársaként is dolgozott. Madártani, meteorológiai megfigyeléseit 1962-től naplókba jegyezte le, csak legjelentősebb adatait publikálta. (Naplóit a kőszegi Városi Múzeumban, illetve a Madártani Intézet könyvtárában őrzik.) Elkészítette a Kőszegi Tájvédelmi Körzet élővilágának első összegzését. Elnökletével 1974-ben alakult meg a Magyar Madártani Egyesület Chernel István Kőszegi Csoportja. A Magyar Madártani Egyesület választmányának is tagja volt. Munkásságát Széchenyi István Emlékplakett (1982) és Gáyer Gyula Emlékplakett (1991, poszthumusz) adományozásával ismerték el. Halála után Kőszeg város díszpolgárává választották.

Kiválóan rajzolt, rengeteg karikatúrát készített. Élete utolsó évtizedeiben ő festette Kőszeg egyik leghíresebb relikviájába, a „Szőlő Jövésének Könyvé”-be Szent György napján a legjellegzetesebb szőlőfajták egy-egy hajtását.

Fm.:
Adatok a süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) költésbiológiájához (Aquila, 73-74, 1967, 161-170); A Kőszegi Tájvédelmi Körzet élővilága (Vasi Szemle, 36, 1982, 207-214)

Irodalom:
Vig Károly: A Nyugat-magyarországi-peremvidék állattani kutatásának története (Szombathely, 2000) Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Bp., 2002. 72. p.

Vig Károly