Fászl István Sándor

1838. febr. 6. Kőszeg – 1900. jan. 25. Sopron

Szent Benedek-rendi áldozópap és tanár. A gimnáziumot Kőszegen, Szombathelyen, majd az utolsó két évet Pannonhalmán járta. 1855. szeptember 8-án belépett a bencés rendbe. Teológiai tanulmányait Pannonhalmán végezte, ahol 1862. augusztus 22-én szentelték pappá. 1861 és 1867 között Kőszegen gimnáziumi tanár, majd 1867-től 1896-ig a soproni bencés főgimnáziumban a vegytant, mennyiségtant, rajzot, földrajzot, ásvány-, állat- és növénytant oktatta, egyben a vegytani szertár és a természetrajzi gyűjtemény őre is volt. Az iskola mintegy 1000 tételt számláló madárgyűjteményét szinte maga gyűjtötte és preparálta. (A gyűjtemény a második világháborúban és az azt követő időkben jórészt megsemmisült.) Keze alatt tanult Chernel István és Csörgey (Uhlig) Titusz, a hazai madártan két jeles kiválósága.

Madártani munkássága elsősorban Sopron és környékére, valamint a Fertőre szorítkozott. Összeállította az első átfogó, a mai viszonyokra is nagyjából érvényes fertői madárnév jegyzéket. 1890 tavaszán Madarász Gyula mellett részt vett a II. Nemzetközi Madártani Kongresszust megelőző, három hónapos madármegfigyelésen. 1895 és 1899 között végzett madárvonulás megfigyelései az Aquila hasábjain jelentek meg. 1896-ban kinevezték a Magyar Ornithologiai Központ levelező tagjává, de már ezt megelőzően is a központ rendes megfigyelője volt (1894).

Négy éves gyűjtőmunka eredményeként név nélkül közölte Sopron és környéke légyfaunájának alapvetését. A dolgozat az igen precíz lelőhely adatok mellett néhány ökológiai tényezőt is közölt a légyfauna áttekintése során. Gyűjteménye megsemmisült.

Sopron város készülő monográfiája számára állította össze a város környékének virágos növényei listáját. A monográfia azonban nem jelent meg, így munkája kéziratban maradt.

A Magyar Ornithologusok Szövetsége emléktáblát avatott az egykori bencés gimnázium [ma Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium] falán.

Fm.:
Adatok Sopron légyfaunájához. Név nélkül (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend soproni katholikus főgimnáziumának értesítője az 1877-1878. tanévről, 1878, 3-34); Sopron madarai. Név nélkül (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend soproni katholikus főgimnáziumának értesítője az 1882/83. iskolaévről, 1883, 3-31); Beiträge zur Kenntnis der Schwirrsänger: Locustella luscinioides (der Nachtigallenrohsänger) am Neusiedlersee (Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien, 10, 1886, 303-304)

Irodalom:
Anonym: Fászl István Sándor 1838-1900 (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend soproni katholikus főgymnasiumának értesítője az 1898-1900. iskolai évről, 1900, 69-70); Chernel István: Fászl István 1838-1900 (Aquila, 8, 1901, 173-181); Kálovics Rezső: Fászl István Sándor (In: Sörös Pongrácz (szerk.): A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története VI/B., A Pannonhalmi Főapátság története, Hatodik korszak. A rend új kora, új munkaköre. 1802-től napjainkig, Budapest, 1916); Csaba József: Fászl István soproni ornitológus (1838-1900) (Soproni Szemle, 35, 1981, 275-277); Szinnyei III, 203. Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Bp., 2002. 252-253. p.

Vig Károly