Piers Vilmos

1838. febr. 3. Tarnopol [Tyernopol, Lengyelo.] – 1920. júl. 3. Kőszeg

Hivatásos katona (őrnagy), természetrajztanár, botanikus. Ír főnemesi család leszármazottja (Carnovon, Wales). Nagyapja és apja magas rangú katonatisztek, utóbbi K-Galíciában szolgált. Felesége (1874) Fügh Emília, kőszeg polgármesterének húga. – 1855-től katona, hadnagy (1859), főhadnagy (1866), csapatszolgálat (1879) és törzstiszti tanf., majd őrnagy (1883). Velence tengeri ostromakor fülére megsérült, majd a königgrätzi vereséget (1866) követően a kőszegi katonai felsőnevelő int., később az ebből szervezett (1874) cs. és kir. katonai alreáliskola term.-rajztanáraként működött kisebb megszakításokkal 1879-ig. Az iskola körül nagy parkot létesített. Gyöngülő hallása miatt 1866-ban nyugállományba helyezték. Haláláig Kőszegen élt és herbarizált, Freh Alfonz és Waisbecker Antal mellett a térség egyik legalaposabb botanikai kutatója volt. Kőszeg és környéke alacsonyabb- és magasabbrendű flóráját, valamint nagy mennyiségű egzotikus anyagot is tartalmazó hatalmas növénygyűjt.-ét a pannonhalmi Benedek-rend Főapátsága vette meg (1920), amely később a Pécsi Tanárképző Főisk.-nak adományozta (1969), innét pedig a szombathelyi Savaria Múz.-ba került (1980). Az anyagot többen kutatták, így Anton Latzel (1859-1950), Visnya Aladár (1878-1959), Gallé László (1908-1980), Boros Ádám (1900-1972), Vöröss László Zsigmond (1914-1996) és Kiss Tamás, de feldolgozása még nem fejeződött be. – Emlékét szobor (Gyógyped. Int. parkja, Kőszeg, 1925), emléktáblák (uo.; Stájerházak, Kőszeg, 2000, Chernel I. Term.-barát Egy. - Erdőgazd. Rt.) és több növényt is őrzi.

Fm.:
Nachtrag zu dr. Vincenz v. Borbás „Geographia atque enumeratio plantarum comitatus Castriferrei in Ungarn” (Österreichische Botanische Zeitschrift, 40, 1890, 243-246).

Irodalom:
Hidvéghy Sándor: P. V. (A kőszegi cs. és kir. kat. alreáliskola története 1856-1918. Kőszeg, 1937, pp. 77-79); Vöröss László Zsigmond: P. V. és herbáriuma. 150 éve született P. V. (Savaria, a Vas megyei Múzeumok Értesítője, 20/2, 1992, 309-315). Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Bp., 2002. 703. p.

Balogh Lajos