Freh Alfonz Sándor

1832. aug. 11. Kőszeg – 1918. júl. 4. Kőszeg

Bencés természetrajztanár, botanikus, entomológus. A Szent Benedek rendbe lépéstől kezdve (1850) Pannonhalmán tanult, majd áldozópappá szentelését (1857) követően Kőszegre került, s ott is maradt haláláig. – A Pannonhalmi Szt. Benedek Rend Kőszegi Kat. Ferenc József Gimn.-ában 1857-től tanított, ahol jelentős term.-rajzi gyűjt.-eket hozott létre. A Kőszegi-hegység botanikai kutatásának első apostola és ismertetője, aki gyümölcsöző kapcsolatot ápolt kora híres botanikusával, Borbás Vincével. A Kőszeg környékén gyűjtött állatfajok első hiteles közlője, főként a rovarok jó ismerője volt. Működése serkentőleg hatott a térség további term.-rajzi kutatására (ld. pl. →Waisbecker Antal és →Piers Vilmos botanikusok, vagy →Chernel István ornitológus életművét). Tudományos igényű (Herbarium Florae Ginsiensis) és didaktikai célokat szolgált (Herbarium Gymnasii Ginsiensis) növénygyűjteményei a szombathelyi Savaria Múz.-ban vannak. – Nevét emléktáblák (Bencés rendház, Kőszeg; Stájerházak, Kőszeg, 2000, Chernel I. Term.-barát Egy. - Erdőgazd. Rt.) és több latin növénynév is őrzi.

Fm.:
Növényzet. In: Chernel K. (szerk.): Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja. I. Jelenkor (Szombat-hely, 1877, pp. 46-49); Kőszeg viránya (Értesítvény a kőszegi Kath. Kisgymn.-ról 1875/76, Szombathely, 1876, pp. 3-33); A kőszegi Katholikus Kisgymnasium terménytári gyűjteményei (Ért. a kőszegi Kath. Kisgymn.-ról 1877/78, Szombathely, 1878, pp. 11-23); Kőszeg és vidékének virá-nya (Ért. a kőszegi Kath. Kisgymn.-ról 1882/83, Szombathely, 1883, pp. 2-63).

Irodalom:
Pallas VII, 609-610; Szinnyei III, 750; Németh Bernát: F. A. 1832-1932 (A Pannonhalmi Szt. Benedek-rend kőszegi Kat. Ferenc József Gimnáziumának Értesítője az 1932-33. iskolai évről, 1933, pp. 8-11); MÉL I, 540; Gulyás IX (1992), 668.; Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Bp., 2002. 286-287. p.

Balogh Lajos