Archívum

Szívekben élő szabadság

2023.10.27

A 2023. október 20-i múzeumbogár klubfoglalkozáson az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeit idéztük fel.

Szívekben élő szabadság

A viharos szél ellehetetlenítette a városi sétát, így a Savaria Múzeumban került sor a múltidézésre, Schmidtné Vinczi Réka vezetésével. A szabadságot örökül kapó fiatalság számára nem könnyű feladat átadni azokat az érzéseket, amelyek a forradalom napjaiban eltöltötték az utcára vonulók szívét. A foglalkozás elején egy akkor tizenéves diáklány (Tóth Istvánné, Juliska néni) és két katona visszaemlékezése alapján képet alkottunk arról, hogy a Berzsenyi téren összesereglett tömeg éljenzése közepette miként hullott le a vörös csillag a Vas Megyei Tanács (ma: Vármegyeháza) épületéről.

A Vasmegye 1956. október 28-i száma Hatalmas tüntetés Szombathelyen címmel hírt adott az előző napi eseményekről:

A tegnap esti órákban a város különböző pontjairól gyülekezett a szombathelyi ifjúság és lakosság az állomás előtti térre. A Nemzeti dal elszavalása és a Himnusz eléneklése után a tömeg az ÁVH épülete elé vonult. Itt az elhagyott irodákat végig járta, néhány foglyot, így egy öregasszonyt is kiszabadított. A bútorzatot és egyéb hivatali berendezést öntudatos polgároknak figyelmeztetésére nem rombolta szét. Szétszórták, a szélnek eresztették a hivatalos iratokat – a múlt átkos okmányait.

Megismerhettük a Vas Megye Nemzeti Bizottsága által október 27-én kiadott falragasz tartalmát, amelyben a Bizottság:

Szívekben élő szabadság

…a vérontás elkerülése végett felhívja a város és a megye lakosságát, őrizze meg nyugalmát és tartózkodjon mindenfajta tüntetéstől.

Hallhattunk a Megyei Tanács épületében helyet kapott rövid életű Szabad Szombathelyi Rádióról is, amely a lakosságnak igyekezett hírt adni a forradalom eseményeiről. Megismerhettük a katolikus egyház 12 pontban összefoglalt követeléseit, amelyeket Tibola Imre káplán olvasott fel a püspöki palota erkélyéről. Innen hangzottak el Tóth Imre szelíd, de határozott szavai is:

Szívekben élő szabadság

…hatgyermekes, katolikus tanító vagyok, aki akkor sem csinált titkot a vallási meggyőződéséből, amikor annak gyakorlásához több bátorság kellett.

Felolvastuk Szendy László apátplébánosnak a püspöki palota előtt összegyűltekhez intézett kérését:

…arra kérlek benneteket, hogy a délután 3 órára tervezett koszorúzást a hősök temetője helyett a szentmártoni temető nagykeresztje előtt rendezzétek meg. Tele van a szívünk fájdalommal és kegyelettel a hős magyaróvári és győri áldozatok miatt, akik életükkel fizettek a szabadságukért…

Szívekben élő szabadság

A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium (ma: Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium) diákjai által megfogalmazott 12 pont is elemzésre érdemes történeti forrásnak bizonyult. Ehhez kapcsolódott Wágner József visszaemlékezése az 1957 márciusában tartott szalagavató bálról, ahol a pufajkások elégtételt vettek az ifjúság merészségéért.

A klubfoglalkozás második felében közös filmnézésre került sor. Az ókori monda, Philemon és Baucis történetének Budapesten, 56’-os környezetben átértelmezett változatát láthattuk. Volt, akinek a szeme nem maradt szárazon. Elmondhatjuk, hogy ebben a két órában nekünk is jutott valamennyi rész a szabadságért küzdők szomjúhozásából.

SVR-Sztelly-TK


Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Segítsd munkánkat egy megosztással!

Vissza