Archívum

Schönvisnertől-Schönvisnerig?

Kerekasztal-beszélgetés Szombathely monográfiáiról

2023.09.13

Várostörténetre hangolva – így érkeztek az érdeklődők a Schönvisnertől – Schönvisnerig? című kerekasztal-beszélgetésre 2023. augusztus 23-án az Eölbey-házba.

Rétfalvi Balázs köszöntője

A találkozó célja az volt, hogy a résztvevők áttekintést kapjanak a már eddig megjelent várostörténeti munkákról és tájékozódhassanak a most készülő – vagy már elkészült, de még nyomdába nem került – feldolgozásokról. A kiindulást – és egyben a keretet – Schönvisner István 18. századi, latin nyelven megírt műve adta, amely országos jelentőségű: ez az első városmonográfiánk. A könyv magyar fordításának több éve tartó, óriási munkája – jegyzetekkel és tanulmánnyal bővítve – a lezáráshoz (és remélhetőleg kiadáshoz) közeledik.

A rendezvény a Vasi Múzeumbarát Egylet kezdeményezésére, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárral és a Szent Márton Intézettel együttműködve valósult meg – Szőnye Ildikó, lelkes tagtársunk ötlete alapján.

A jelenlévők kézbe vehettek egy példányt a Schönvisner-kötetből

Rétfalvi Balázs, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár gyűjteményvezetője köszöntője után bemutatta a rangos szakembergárdát: dr. Sánta Sárát, a Schönvisner-kötet szakértőjét, Feiszt György nyugalmazott főlevéltárost, Mayer Lászlót, aki a Vasi Szemle korábbi főszerkesztőjeként is ismert és dr. Kiss Gábor régészt. A beszélgetés moderátora Feiszt György volt. A csaknem két órán át zajló, rendkívül informatív, egyben oldott hangulatú műhelybeszélgetés remek alkalom volt az alkotók nyílt eszmecseréjére. A közönség kérdésekkel és megjegyzésekkel való bekapcsolódása egyértelműen jelezte, hogy sokan vannak, akiknek szívügye a helytörténet, és követik a jelenben zajló feldolgozások sorsát is.

Sánta Sára ismertette a Schönvisner kiadványt

Dr. Sánta Sára a beszélgetés elején gazdag ismertetést adott a címben szereplő kiadványról. Szombathely első püspökének, Szily Jánosnak a felkérésére és teljes egészében az ő költségén készült. Ismerjük kettejük levelezését, innen követhetjük nyomon a keletkezéstörténetét. Rendkívül igényes kötet, amelyben 22 rézmetszet is található Savaria régiségeiről. Kilenc könyvből áll, amelyekben hangsúlyosan szerepel az ókor. De azért is jelentős a mű, mert teljes egészében közöl benne középkori és kora újkori okleveleket, amelyeket csak innen ismerünk. A szerző tudós jezsuita szerzetes, aki az első régészként ismert. Ez a könyv 1791-ben jelent meg – 1000 példányban, az újonnan alapított egyházmegye komoly eredményeként. Természetesen reprezentációs célokat is szolgált. A beszélgetés résztvevői utalást tettek a mai sajtóorgánumok példányszámára, az újságok megjelenési lehetőségeire. Felmerült, hogy a városmonográfiák szempontjából is mennyire fontos a szponzoráció. A jelenlévők kézbe vehettek egy példányt, és megtudhattuk, hogy ma is lappanghatnak még kötetek a kereskedelemben, de értékük rendkívül magas.

A továbbiakban több azóta készült és készülő városmonográfia bemutatására került sor. Először a „Kunc-Kárpáti” néven ismert két kötetes munkáról hallhattunk, amelyet tudós premontrei szerzetesek írtak. Ehhez nem készültek metszetek, de van két színes térképmelléklete, és id. Knebel Ferenc fényképész kiváló fotói láthatók benne városunkról. Megrendelésének apropója: 1880-ban Szombathelyen rendezték meg a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 21. kongresszusát, és erre az alkalomra íratta meg a város saját költségén. Ez a kötet is szolgált reprezentációs célokat: ajándékba megkapták az ide érkező tudományos nagyságok. Rendkívül ritka kiadvány. A műhelybeszélgetésen megtekinthető volt a vasvári múzeum példánya, amelyet Pozsonyból szereztek meg.  

Mayer László Géfin Gyula munkásságáról beszél

Majd a teológus és egyháztörténész, Géfin Gyula nevéhez köthető A szombathelyi egyházmegye története című munka ismertetése következett. Mayer László elmondta, hogy a   szerző sok alapvető forrást tárt fel, amelyek megkerülhetetlenek. Megírta például a püspökök életrajzát. 1929-ig tárgyalja a püspöki központ létrejöttét.

Feiszt György a Savaria-Szombathely története a város alapításától 1526-ig című, 1999-ben megjelent könyv folytatásáról beszélt a hallgatóságnak. Már a 2. kötet kéziratai is elkészültek (1849-ig tartó rész), sőt: a 3. és a 4. kötet tanulmányai is folyamatban vannak, illetve részben már megjelentek. Csak meg kellene szerkeszteni, megkeresni hozzá az illusztrációkat; kb. egyévi szerkesztői munka van hátra. Ehhez támogatásra van szükség.

Rétfalvy Balázs

Rétfalvi Balázs részletes tájékoztatást adott a Schönvisner-kötet most készülő magyar fordításának szerteágazó, rendkívül alapos munkálatairól. Már rendezve és digitalizálva van minden anyag. Metszetekkel és rajzokkal együtt a kiadvány melléklete kb. 160 oldal lesz. Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó vezetője nagy szerepet vállalt a kötet gondozásában.

Dr. Kiss Gábor a Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat részeként Szombathelyről készülő  kiadványról adott rövid ismertetőt. (Más magyar városokról is készült, többek között Szegedről, Kőszegről, Sopronról.) A munka egy nemzetközi projekt keretében zajlik. Ez is különleges monográfiának tekinthető, amely a térszerkezet változása alapján vizsgálja az adott települést. Színes mellékletek, rekonstruált térképek csatlakoznak a tanulmányokhoz, és elérhető lesz  minden anyag az interneten, angol nyelven is.

Érdeklődő kérdésekre, frappáns válaszok érkeztek az előadókrótól

A közönség soraiból hangzott el az elismerő észrevétel, amely sokunkban megfogalmazódott: a magyar nyelvű Schönvisner-publikáció és a monográfiák készülésében közös vonás a szakmaszeretet és a lokálpatritizmus. A műhelybeszélgetés azt is üzente, hogy a folyamatos, megbízható szponzoráció szükségszerű feltétele minden igényes munka elkészülésének. A városunk történelme iránt érdeklődő közönség bizakodik, hogy a művek befejezésével kapcsolatos nehézségek megoldódnak, és mielőbb olvasható lesz a Schönvisner-kötet magyar fordítása is.

Takóné Hoós Ildikó

Képgaléria


A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.


Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Segítsd munkánkat egy megosztással!

Vissza