Archívum

Másfélszáz éve ezen a napon…

2022.01.07

150 évvel ezelőtt, 1872. január 7-én ünnepélyes eseményre került sor Szombathelyen, a városháza tanácstermében: a megye „lelkes értelmiségének” összefogásával megalakult a Vasmegyei Régészeti Egylet.

Másfélszáz éve ezen a napon…

Már 1871-ben „…mélt. Szabó Imre megyés püspök ur indítványa folytán néhány ügybarát felhívást bocsátott ki egy alakítandó régészeti egylet érdemében tartandó előértekezletre” – olvasható az VRE 1873. évi jelentésében. A „díszes számban” összegyűlt közönség előtt Lipp Vilmos indítványozta a régészeti egylet megalakítását. Az 1872. január 7-re összehívott alakuló közgyűlés … egyhangúlag, közfelkiáltással az egylet elnökéül Szabó Imre megyés püspök ő méltóságát választotta meg.

Az egylet, amely csak feddhetlen jellemű” egyéneket fogadott tagjai közé, alapszabályzatában így összegezte célját: „…felkutatni az egész megyében elszórva létező ős, ó és középkori műrégiségeket, azokat adományozás, esetleg vétel utján összegyűjteni, s így az elpusztulástól megóvni; alkalmas helyeken ásatásokat eszközölni, és mindezen működés eredményét egy, Szombathelyen létesítendő állandó megyei régiségtárban összpontosítani, s a nagy közönség használatára kiállítani.”

A VRE pecsétjén Pannonia szobra és ezen körirat állt: „Vasmegyei régészeti egylet”.

Másfélszáz éve ezen a napon…

Dombormű a Lipp Vilmos emléktáblán - Szombathely, Pászor u. 2. Alkotó: Kékesi Gábor

A frissen megválasztott titkár, Lipp Vilmos így írt a gyűjtemény létrejöttéről és gyarapodásáról: „… az egylet legközelebbi czélját, a megyei régiségtár felállítását, egy pillanatig sem tévesztettük szem elől. A Vasmegyei Lapokban közzétett többrendbeli felszólítás, a régészeti ügynek magánkörökben való sokszoros megvitatása, a tagoknak minden irányban kifejtett működése azt eredményezte: hogy mindenki, szegény s gazdag, ur s földmives honfiúi kötelmének ismerte s ismeri eddig tán féltve rejtegetett régiségeit a kezeléssel megbízott titkárnak beküldeni, ugy hogy 1872 május havától kezdve alig mult nap, melyen kisebb nagyobb adomány nem lett volna bejelentve.”

Másfélszáz éve ezen a napon…

A Vasmegyei Régészeti Egylet évi jelentésének címoldala 1873.

A gyűjtemény elhelyezésére alkalmas helyet 1872 nyarán kapott az egylet.

„Az egyleti titkár az 1872 jul. 25-én tartott igazgató választmányi ülésen azon kellemes jelentést tehette, hogy a vasmegyei régiségtár, melynek helyiségeül elnök ő méltósága saját palotájában ajánlott föl egy földszinti, a templomtér részéről külön bejárattal biró, s e czélnak mindenképen megfelelő termet, teljesen felszerelve a megnyitásra készen áll.”

A régiségtár a Püspöki Palota Sala terrenájában 1872. július 28-án nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Reméljük, hogy e jeles alkalom 150. évfordulóját komolyabb megemlékezéssel ünnepelhetjük majd.


Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Segítsd munkánkat egy megosztással!

Vissza