PROJEKT ISMERTETŐ

Nem számít szokatlan jelenségnek, ha egy kulturális projekt eredményei olyan kiállításban válnak közkinccsé, amely a kollekcióképzés első lépéseitől kezdve nagymértékben alapoz majdani befogadó közegének (inter)aktivitására. A személyes részvétel által nyújtott élmény, a közvetlen érintettség okán olyan közönség – mi több: közösség! – formálódhat, amely hozzájárul a közösséget indukáló helyről (legyen ez a hely most a „Múzeum”) formált pozitív vélemények kialakításához.

Az viszont már kissé merészebb vállalkozás, ha tervezett kiállításunk teljes repertoárját csak és kizárólag „hozott anyagból” kívánjuk feltölteni. Tovább bonyolódik a feladvány, ha a gyűjtőmunkában főként az ifjabbak aktivitására kívánunk támaszkodni. Mi ezt az utat választottuk. A kapcsolattartás kereteként magyar oldalról adott volt a Vasi Múzeumbogár Klub, amelynek programja több ponton érintkezett a „Gyermekvilágok – Kinderwelten”, projekt eseményeivel.

Múzeumbogár tábor
Említsük meg elsőként 2006 nyarának egyik, öt napos nyári „múzeumbogár” táborát, melyhez a gyermekkor, gyermekjátékok története témakört választottuk vezérfonalul.

„Babahalom a lomban. Valóban?”
A Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai műhelyének „Babahalom a lomban. Valóban?” című foglalkozása (Savaria Múzeum, 2006. december 1. Vezette: Joó Emese, Vörös Júlia) már a gyűjtőpályázatban való tényleges közreműködést volt hivatott ösztönözni. Elsődleges célja mégis az volt, hogy a projekt résztvevőiben egyfajta olyan érzékenységet, reflexiót alakítson ki, aminek segítségével mintegy „kívülről” láthatják saját tárgyi környezetüket. E foglalkozás tapasztalatai alapján alakítottuk ki a későbbi kiállítást előkészítő gyűjtőmunka során használt tárgyleíró kartont is.

Gyermekvilágok a képzőművészetben
A budapesti Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményében, tematikus festészeti kiállítótermeiben csak a gyermekkorhoz kapcsolódó tárgyakat, műalkotásokat kerestük. A középkori szárnyas oltárok, vagy a 15-16. századi spanyol festészet alkotásai segítségével arra voltunk kíváncsiak, hogy miként fogalmazták meg az egyes történeti korok alkotói saját koruk gyermek-képét a képzőművészet kifejezőeszközeivel. (2007. február 10. Foglalkozásvezető: Drinóczky Viktória múzeumpedagógus.

Gyermekvilágok a kismartoni (Eisenstadt) Burgenlandi Tartományi Múzeumban
Végül a kismartoni (Eisenstadt) Burgenlandi Tartományi Múzeum állandó kiállításában a közelmúlt gyermekvilágait idéző tárgyakat, tárgytörténeteket a projekten résztvevő osztrák gyerekkel közösen fedeztük fel. (2007. március 26. Foglalkozásvezető: Barbara Mayer).
A múzeumpedagógiai programok számos impulzussal szolgálták a kiállítás megrendezéséhez szükséges gyűjtő-feltáró munka eredményességét. A kulturális akciók a résztvevők számára fogódzót nyújtottak a szülők, nagyszülők egykori, és a ma gyermekvilágainak tárgyaihoz fűződő kapcsolatháló érzékeléséhez.

A világot jelentő tárgyak
A tárgyakat tulajdonosaik nem csak használják, de időnként emlegetik azokat, beszélgetnek is róluk. Tulajdonképpen ilyenkor jönnek létre a hétköznapokat átszövő tárgyi világ történetei. A tárgyakban kimondva – kimondatlanul emlékek is rejtőzhetnek, a hozzájuk való többnyire csendes, személyes kötődés végső soron az identitásra is jelentős hatással van. Persze üzeneteik az egyén, a család, vagy éppen a szélesebb közösségek számára könnyen átalakulnak, tovatűnnek.

Ezeknek a hétköznapokban oly magától értetődő, ám többnyire reflektálatlan, rendkívül illékony kulturális folyamatoknak szegődött a nyomába a „Gyermekvilágok – Kinderwelten #2” kiállítás. Az előkészítés első lépésében magyar és osztrák gyerekek saját szobavilágaik tárgykultúráját interpretálták, melynek során a résztvevők önállóan és közösen dokumentálták, illetve értékelték a mindennapokban megélt saját „világaikat”. A második lépésben a magyar partnerek munkája kiegészült egy pályázati felhívással, amely általános- és középiskolás diákok számára szüleik, nagyszüleik, dédszüleik gyermekkorából megmaradt tárgyak gyűjtését hirdette meg Vas megyében. Ennek eredményeként a rendhagyó kutatómunkában magyar részről végül 78 fő vett részt, közöttük nem csak gyerekek, illetve nem csak a Vasi Múzeumbogár Klub tagjai. Nekik és a Burgenländisches Geschichte(n)haus, Bildein közreműködésének köszönhetően közel félezer tárgy és jónéhány tárgytörténet gyűlt össze a Savaria Múzeumban megrendezett közös kiállításhoz.