Aktuális

Aktuális

VME Adventi Kalendáriuma - 1-8. Ablak

Egyleti ünnepváró

2020.11.27

Karácsonyhoz közeledve a járvány által beárnyékolt adventi időszakban szeretnénk egy kis örömöt csempészni a múzeumbarátok életébe.

Képeslap Mozsolics Amália gyűjteményéből

Karácsonyi képeslap Mozsolics Amália gyűjteményéből

Elindítjuk hát Adventi Kalendáriumunkat. 2020. november 29-től december 24-ig minden nap egy-egy különleges, Mozsolics Amália és Kiss-Bozzay Katalin gyűjteményéből válogatott képes levelezőlap fogadja honlapunk látogatóit. A lapok mellett az ünneppel kapcsolatos visszaemlékezést, verset, novellát, történetet, dalt, képzőművészeti és hétköznapi alkotást is közreadunk.

Reméljük, hogy kezdeményezésünkkel szebbé, meghittebbé tesszük az ünnepi készület idejét, amelyet idén egymástól távol, ám lélekben együtt töltünk majd.

Íme, az első napra szánt gondolat:

 

 

1. Ablak: November 29.


Jézus születéséről most a gyermek és az ember végtelen törékenysége jut eszembe.

Néha rádöbbenünk saját nyomorult semmisségünkre, és minél többször, annál jobb,. Annak ellenére, hogy körülöttünk minden mást suttog. Ezért is kegyelmi időszak a mostani. A járványnak való kiszolgáltatottság döbbenetet szül: mi lesz velem, meddig élek, hogyan éljek?

A végtelen Isten végtelenül felfegyverkezve is jöhetett volna közénk: szülőszobában orvosi karral körülvéve, meleg, bebiztosított lakásba, jó puha takarók között szunnyadozva. Vagy felnőttként, mint sikeres üzletember, gyógyszermágnás. Vagy nem emberként, hanem mint valamiféle gyermekkorunk Supermenje, de még ő is esendő. Jöhetett volna csak isteni mivoltában! De nem tette! Mit kezdtünk volna Istennel, ha nem látjuk benne az embert?!

Most tudjuk, hogyha nagyon fáj, neki is fáj a betlehemi rideg közöny Mária pocakjában, ha most belénk hasít a tehetetlenség, ő is tehetetlenül fekszik egy szalmával bélelt jászolban, ha félünk, velünk fél Egyiptomba menekülvén.

És mégis minden jó lehet, és a béke leheletét érezhetjük ebben az adventben is, amikor újra ránk bízza magát, hogy szeressük, hogy ringassuk, mert Ő itt van velünk.


(Schmidtné Vinczi Réka)


Moldvai ének: Én felkelék…


2. Ablak: November 30.

A VME Adventi Kalendáriuma - 2020

Advent: A latin eredetű adventus szóból származik. Jelentése eljövetel, oda-,hozzá- jövés, hozzánk való eljövés. Ahogy eljön a nyár, mikor látjuk, hogy kibontják lombjaikat a fák és egyre ragyogóbban tűz a nap. Valami kibontakozóban van… De el lehet menni a fák mellett, úgy hogy nem tekintünk rá, mert fontosabbnak tűnnek a bennünk kavargó gondolatok, és el lehet menni a madarak éneke mellett is süket füllel, mert oly nehéz néha nyitottnak és befogadónak lenni!

(Schmidtné Vinczi Réka)Pilinszky János gondolata:


„A kegyelem útjai kiszámíthatatlanok, s ugyanakkor a mi Jézusunk mindig és mindenütt jelen van, bizonyosabban, mint katona a posztján vagy az öreg koldus a templom ajtajában. Jelen van, a leghívebbeknél is hűségesebben. Sokszor egy egész emberi életen keresztül kell várakoznia egyetlen gesztusért, egyetlen mozdulatért, amiről végre – annyi mindenki közül – végre fölismerjük őt, az örök vándort, az örök ácsorgót, a mindörökre félénk jegyest, isteni szeretőt. A bárányt: szemérmes Megváltónkat.


Kosztolányi Dezső: Szerenád - elmondja: Ágoston Eszter (Sztelly)


3. Ablak: December 1.

Kiss-Bozzay Katalin képeslapja

Mosolyt kérünk! Csíz… a csupasz körtefán.

Pár szó az angol mondóka eredetéről és céljáról


A karácsony 12 napja

(angol népköltés, Tarbay Ede fordítása)


Karácsony első napja van,
köszönt és minden jót kíván
egy csíz a csupasz körtefán.

(-)

Karácsony második napja van,
köszönt és minden jót kíván
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

(-)

Karácsony harmadik napja van,
köszönt és minden jót kíván
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.
(-)

Karácsony negyedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
négy nyafka macska,
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.
(-)

Karácsony ötödik napja van,
köszönt és minden jót kíván
öt szélkakaska,
négy nyafka macska,
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.
(-)

Karácsony hatodik napja van,
köszönt és minden jót kíván
hat tyúkanyó,
öt szélkakaska,
négy nyafka macska,
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.
(-)

Karácsony hetedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
hét hattyú, tolla tiszta hó,
hat tyúkanyó,
öt szélkakaska,
négy nyafka macska,
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.
(-)

Karácsony nyolcadik napja van,
köszönt és minden jót kíván
nyolc nyúl a vadász oldalán,
hét hattyú, tolla tiszta hó,
hat tyúkanyó,
öt szélkakaska,
négy nyafka macska,
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.
(-)

Karácsony kilencedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
kilenc kötényes kisleány,
nyolc nyúl a vadász oldalán,
hét hattyú, tolla tiszta hó,
hat tyúkanyó,
öt szélkakaska,
négy nyafka macska,
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.
(-)

Karácsony tizedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
tíz tekergő kéményseprő,
kilenc kötényes kisleány,
nyolc nyúl a vadász oldalán,
hét hattyú, tolla tiszta hó,
hat tyúkanyó,
öt szélkakaska,
négy nyafka macska,
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.
(-)

Karácsony tizenegyedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
tizenegy táncos, tarka úrnő,
tíz tekergő kéményseprő,
kilenc kötényes kisleány,
nyolc nyúl a vadász oldalán,
hét hattyú, tolla tiszta hó,
hat tyúkanyó,
öt szélkakaska,
négy nyafka macska,
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.
(-)

Karácsony tizenkettedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
tizenkét ugra-bugra úr,
tizenegy táncos, tarka úrnő,
tíz tekergő kéményseprő,
kilenc kötényes kisleány,
nyolc nyúl a vadász oldalán,
hét hattyú, tolla tiszta hó,
hat tyúkanyó,
öt szélkakaska,
négy nyafka macska,
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán. 

A fent megosztott, eredetileg angol nyelvű népi mondóka népszerűségének titka valójában nem a mélyen szántó gondolatokban keresendő, sokkal inkább a szavak dallamában, az ismétlődésben és a jókedv továbbadásában.

A karácsony 12 napja cím azt az időszakot jelöli, ami december 26-tól a háromkirályok ünnepéig, vízkeresztig tart.

Az angol nyelvterületeken különösen népszerű karácsonyi dal  feltehetően francia eredetű, legrégebbi ismert szövege Londonban, 1780-ban jelent meg. S mint népköltés, több változata ismert. Szövege röviden arról szól, hogy az „éneklő” (lírai én) eldicsekszik a szerelmétől kapott ajándékaival, amelyek versszakonként eggyel bővülnek, és egyuttal egyre képtelenebbekké válnak. Halmozó vers, minden versszak az előzőre épül. Egyes feltételezések szerint az angol szöveg motívumainak vallási jelentősége van (pl.: három gyűrű, galamb) és katekizmus dalként szolgált, ám ez nem bizonyított.

Egy-egy hosszabb út alkalmával a gyerekek ezt énekelve próbára tehetik az autóvezető idegeit. Nem szükséges különösebb angol nyelvtudás sem, hogy élvezettel, vagy épp bosszankodva hallgassuk eredetiben

A karácsonyi dalt Tarbay Ede (1931-2019) dramaturg fordította magyarra, véleményem szerint nagyszerűen ráérezve a költemény lényegére. Érdemes megfigyelni, hogy a kérkedés a magyar fordításban jókívánsággá szelídül, és hogy Tarbay Ede a szöveghű fordítás helyett inkább a szavak zenéjére, ritmusára helyezte a hangsúlyt. 2015-ben műfordítói munkájától eképp vallott:


“Mint fordító, az a meggyőződésem, hogy verset fordítani nem lehet, csak átkölteni, mert valamelyik meghatározó részlet sérül. Két példa: amikor a Karácsonyi mondókát fordítottam, még nem tudtam, hogy minek mi volt a jelentése a születése, az egyházszakadás idején. Amikor megtudtam, hogy ez kulcsvers, megpróbáltam a kulcshoz igazítani a fordítást, de nem ment. Maradt az első változat. Ha viszont valami mégis úgy sikerült, mint Szabó Lőrincnek a 75. fordítása, ahhoz nem szabad hozzáérni, helyette valami mást kell találni, ami ugyanezt fejezi ki. Így lett a „testnek a kenyér”-ből „Tested testemnek égető hiány, / akár a szél megfáradt vitorlának.” Ezzel úgy hiszem, a műfordítói ars poeticámra is választ adtam.”

A magyar fordítást többféle módon is elő lehet adni, például duettben, ahogy Szacsvay László és Koltai Róbert tette.

A kismadár csíz (Spinus spinus) és a fényképek készültekor elhangzó „csíz” azonos alakú szavak képzettársítása már önmagában mosolyra ingerlő, hát még, ha ezt az alliteráló „csupasz” szó követi. Ki tudja háromszor egymás után gyorsan elismételni? „Egy csíz a csupasz körtefán”.

Nevetsz, ügye? Ez volt a célom. ☺Jókedv csalás nélkül

Játék a 12. napra

 

A Mirth without Mischief címmel 1870-ben Londonban gyermekkönyvben a vershez egy játék is tartozott, amit a 12 nap éjszakáján játszhattak a gyerekek. A résztvevőknek meg kellett ismételniük a vezető által választott versszakot, ám, ha elhibázták  fizetniük kellett csókkal (puszival) vagy édességgel.


Lapozz bele!

https://archive.org/details/mirth_without_mischief/page/n1/mode/2up

(Sztelly)

4. Ablak: December 2.

Kiss-Bozzay Katalin képeslapja
„Nemcsak abban áll a magyar szakácsművészetnek a titka, hogy egyes ételeket milyen ízlésesen tud előállítani, hanem hogyan tálalja föl egymás után úgy, hogy az elköltött étel valósággal kívánja az utána következőt, s mikor már az ember azt hiszi, hogy egészen jóllakott, akkor hoznak megint valamit, amire azt kell mondani, hogy "de már ebből eszünk!"
(Jókai Mór)
 
 
Szabóné Lesch Andrea egy régi családi linzer receptjét osztotta meg az olvasókkal. Könnyű és finom, bátran ki lehet próbálni!
 
 
Régi linzer recept
 
Hozzávalók:
• 60 dkg liszt
• 40 dkg margarin
• 20 dkg porcukor

Elkészítés:
A hozzávalókat összedolgozzuk. Ha a tésztának külön ízesítést (kakaó, mandula, dió stb.) szánunk, akkor a szárazanyag arányában visszaveszünk a lisztből. A tésztát ezúttal kakaóval ízesítettem. (Ez a sütemény alapanyag kiválóan alkalmas más linzer alapú süteményekhez is pl. húsdarálós keksz.)
Miután a tésztát vékonyra sodortuk, tetszőleges formára szaggatjuk. Óvatosan sütőpapírra helyezzük, majd 160-170 C fokon kisütjük. Végül a formákat lekvárral összeragasztjuk. Másnapra megpuhul, és még sokáig fogyasztható volna, ha azon melegében el nem fogyna.
Jó étvágyat hozzá!
 
 
Falatozás közben hallgassátok meg versmondónk Gitta (Nagy Brigitta Ágota) előadásában Weöres Sándor: Téli nyalánkságok című költeményét.
 

5. Ablak: December 3.

Torjay Valter - Téli alkony a ligetben

Torjay Valter - Téli alkony a ligetben (monotípia)

A kép a fantázia szüleménye, hiszen amikor a műtermi asztalomhoz leülök, általában hagyom a színeket elszabadulni a kis fémlemezen. Persze nem minden rendszer nélkül, hiszen a fantáziát is megélt hangulatok, látott benyomások éltetik. A tél kedves hónapom, különösen az első fele és bevallom, hogy imádok téli témájú képet festeni. Milyen kár, hogy szinte nincs már hó! Ehhez a munkához pasztellkrétát is használtam, a fák így születtek részben, Degastól, a nagy francia festőtől tanultam ezt a párosítást a monotípia lágy tónusaival.
Más munkákat vettek meg az utóbbi időben, ez a kép talán még ma is a sublótomban hever.
Bátran lehet érdeklődni a kép iránt Torjay Valternél a valtertorjay@gmail.com e-mail címen. Szép ajándék a műalkotás a karácsonyfa alá.
 
 Az erre a napra szánt képeslap a galériában található. Mozsolics Amália gyűjteményéből származik.
 
Hallgassátok meg Dobolánné Ács Rozália előadásában Kosztolányi Dezső: Téli alkony című költeményét:
 
        

6. Ablak: December 4.

Kiss-Bozzay Katalin képeslapja
A mese nem csupán a gyermekekre, a felnőttekre is gyógyító hatással bír. Katartikus élményt ad, irányt mutat, rendet és harmóniát közvetít, megerősít.
 
Albert Zsuzsánna mesemondó, (két múzeumbogár klubtagunk, Tomi és Matyi édesanyja), megkeresésünkre rendelkezésünkre bocsájtotta „A kis egér nagy utazása” című eszkimó népmese előadásának felvételét. A tanulságos történetet Zsuzsánna tibeti hangtálak kongatásával kíséri.
 
A mese és a Peter Hess-féle hangmasszázs módszer kölcsönös hatásáról, így vélekedik:
„Számtalanszor tapasztalom mesélés közben jótékony hatásait: nyugtató, lazító, elmélyítő, segít a mesei térbe, a jelenbe, a „mostba” kerülni. Érzelmeket, élményeket megfogalmazni, hangulatot teremteni, megszólítani, gátlásokat feloldani, akadályokat átlépni, közösen együtt egymásra hangolódni.”
 
A videó felvétel sajnos nem helyettesítheti az élőben megélt varázst, mégis bízunk abban, hogy így is örömötökre szolgál meghallgatni.
>> https://youtu.be/O8H3vdp-8tQ
 
 
Albert Zsuzsánnával a Szombathelyi Televízió Mélylégzés 2019. május 29-ei adásában Kovács Ágnes folytatott beszélgetést, amit szintén figyelmetekbe ajánlunk. A felvételen 15-dik perctől egy másik, ezúttal magyar népmesét is meghallgathattok.
>> https://youtu.be/tD7KzGUVHF4

7. ABLAK: December 5.

Balogh József: Mit kívánok?
 
Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hű türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot,
daltól derűs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembenézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,
és mosolyból minél többet!
 
A verset elmondja Dobolánné Ács Rozália:
 

8. Ablak: December 6.

A VME Adventi Kalendáriuma - 2020

Ez alkalommal Hesztera Aladár: Az igazi Mikulás (1957-1960) címmel "Meséljük el egymásnak" sorozatunkban már megjelent írását ajánljuk figyelmetekbe. (Katt a címre!)

Képgaléria


A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.


Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Segítsd munkánkat egy megosztással!

Vissza