2018.03.25 vasárnap

Virágvasárnapi Pável Ágoston emlékséta

07:06 – vonat indul Szentgotthárdra. Program: a Pável Ágoston Múzeum megtekintése, virágvasárnapi szentmise, séta a Hársas-tóhoz, zenés irodalmi piknik, a ciszterci apátság maradványai, színház megtekintése.
A Szombathelyi Szlovén Önkormányzattal és a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesülettel közös szervezésben.

2018.03.28 szerda, 17 óra

Talányok, titkok Weöres Sándor köteteiben

Lőcsei Péter tanár (ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) előadása a Savaria Múzeumban.

2018.04.05 csütörtök

Nyugdíjas túra a Szajki-tavaknál

Találkozás Szombathelyen, a vasútállomáson a 06:05-kor Bp. Déli-pu. felé induló vonatnál. Sárvár: 06:24. Autóbusz Sárvárról: 06:54, Szajki-tavak 07:42. Útvonal: Szajk – Endrédpuszta – Potypuszta – Csehimindszent. Autóbusz indul Csehimindszentről 12:06; 13:15. Táv: kb. 10 km. Túravezető: Karáth László.

2018.04.08 vasárnap

Vicinális túra

A 919. számú Celldömölk-Fertőszentmiklós megszüntetett vasútvonal mentén. Későbbi kiírás szerint.

2018.04.12 csütörtök, 17 óra

Csak egy érintés

Az Egylet nyitott versmondó köre költészet napi műsora

2018.02.16

A szó elszáll, az írás megmarad

Levéltári bogár-búvárkodás

Lezárt (élet)lapok

Újabb eseményéhez érkezett a VMbE „Barakkváros foglyai” című örökségpedagógiai programja, amely a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázati támogatásának köszönhetően valósul meg.


A MNL Vas Megyei Levéltára (péntek délutánonként mindeni más számára zárva tartott) kapujában dr. Pál Ferenc fogadta a gyerekeket, majd a kutatóhelyiségbe vezette őket. Elmondta, hogy a foglalkozás és a filmfelvétel kedvéért az asztalokra elkészített iratok az ostffyasszonyfai hadifogolytábor történetének másodlagos forrásai. Az intézményben őrzött, ide vonatkozó dokumentumok ugyanis nem a tábor, vagy a tábort irányító Cs. Kir. Pozsonyi Katonai Parancsnokság, hanem a polgári közigazgatás, főként a vármegyei alispáni hivatal iratai. A kutató csalódni fog, ha történeteket keres, de megfelelő megközelítéssel történeti értékű információkra lelhet bennük.

Nyilvánvalóan akkor keletkezett a legtöbb ügyirat, amikor a „civil környezet” közvetlen kapcsolatba került a hadifoglyokkal. A táborok lakóinak külső munkára való kiadása például számos, központi szabályozást igénylő problémát vetett fel az élelmezéstől az őrzésig, a ruházattól az orvosi ellátásig. Előfordult, hogy a paraszti gazdaságokban, termelőüzemekben dolgozó hadifogoly munkások kihágásokat, törvénysértéseket (lopás, részegeskedés, koldulás) követtek el. Ilyen esetekben az érintettek panaszt emeltek a vármegyei hatósághoz, sérelmeinek orvoslását kérve.

Iratokba mélyedve


Néhány dokumentum tartalmának ismertetése után dr. Pál Ferenc felidézte az első háborús esztendő eseményeit, majd korabeli fényképfelvételeket vetített az ostffyasszonyfai hadifogolytáborról. A 1915-ben létesített, 197 épületből álló barakkvárost 40–50 ezer ember befogadására tervezték. Hogy összesen hány katonát őriztek itt a tábor 1918. október végi feloszlatásáig, nem lehet pontosan tudni. A ma már katonai emlékhelyként gondozott ostffyasszonyfai hadifogoly temetőben nyugvó orosz, olasz, román és szerb katonák számát több mint 10 ezerre becsülik a kutatók.
Dr. Pál Ferenc megmutatta a múzeumbogaraknak „Az ostffyasszonyfai fogolytáborban elhalt idegen haderőkhöz tartozó katonák halotti anyakönyvi másodpéldánya” címet viselő vaskos nyilvántartást, amelyben 4839 elhunytról találhatók adatok.

A foglalkozás végén néhány levéltári dokumentum másolatát tanulmányozták a gyerekek. Voltak, akik az orosz hadifoglyok számára 1917-ben kiadott „Nedelja” című újsággal kapcsolatos tájékoztatást böngészték, mások meg annak a vitás ügynek próbáltak utána járni, amikor a nagysimonyi gazdák tehenei kárt okoztak a hadifogolytábor mezőgazdasági területeiben. (No lám: a Nagy Háború hatásai alól az ártatlan kérődzők sem vonhatták ki magukat.)

TK

Képgaléria

Alispáni iratok az első világháború éveiből
Nem történet, de történeti forrás!
Dr. Pál Ferenc a táborról vetít
4839 név...
Szövegértés magasabb fokon: hivatalos és régies a nyelvezet!

A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.