2018.09.20

Négynapos őszi csillagtúra Sopronban

A VTSZ külön kiírása szerint! (2018.09.20-23., csütörtök-vasárnap)

A VTSZ külön kiírása szerint! (2018.09.20-23., csütörtök-vasárnap).

2018.10.06 szombat

Múzeumok éjszakája Bécsben

Autóbuszos utazás

Tervezett program: Museum für angewandte Kunst (Iparművészeti Múzeum), Kunsthistorisches Museum (Bruegel-tárlat), Weltmuseum (új állandó kiállítás).

2018.10.10 szerda, 17 óra

Hova megyünk, bajtársak? – Világnak!

Könyvbemutató a Savaria Múzeumban

Az 1956-os forradalom leverése után a mai Szlovéniába irányuló menekülthullámról szóló kétnyelvű tanulmánykötet bemutatója a Szombathelyi Szlovén Önkormányzattal és a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesülettel közös szervezésben. A kötetet dr. Kovács Attila szerkesztő ismerteti.

2018.10.20 szombat

Őszi erdei túra

Útvonal: Kőszeg vasútállomás – Pogányok – Vöröskereszt – Borha-forrás – Pogányok – Kőszeg. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson a 08:06-kor Kőszeg felé induló vonatnál. Táv: 16 km. Túravezető: Süle Antal.

2018.11.11 vasárnap

Szent Márton túra

Találkozás: 09:30 óra, Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Olad. Táv: séta 5, 10, 20 km-en. Túravezető: Süle Antal.

2018.01.19

Karosszékből a csillagok felé

Öt görög kérdés

Út a hosszúsági körök mentén - Szüéné és Alexandria között

Nézz fel a csillagfényes égboltra! Valamikor régen, az ókorban így tettek a nagy görög gondolkodók is. Eltöprengve a jelenségeken nem elégedtek meg a mítoszok, legendák ködös világával: logikus magyarázatokat kerestek a világ törvényszerűségeire, működésére. Róluk mesélt Fülöp Gábor a múzeumbogár klub foglalkozásán.

Milyen alakú a Föld? Mekkora a Hold hozzá képest? S milyen messze van bolygónktól? Hát a Nap mekkora a Földhöz, a Holdhoz képest, s milyen messze van? Mindezekre a kérdésekre ma már készen kapjuk a választ, s talán fel sem merül bennünk a kérdés: miképp jutott viszonylag pontos eredményekre az ókor eszköztelen tudósa. Kik voltak ők, akik életüket tették fel e kérdések megválaszolására? Noha a világról alkotott elképzeléseik távol álltak jelenkori ismereteinktől, mégis dicső az út, amelyet bejártak a világ tudományos megismerése érdekében. Felmérhetetlenül sokat köszönhetünk Thalész, Anaximandrosz, Anaxagorasz, Eratoszthenész, Arisztotelész, Arisztarkhosz, Arkhimédész tudományos eredményeinek.

Az utókor művészei által megalkotott tudósportrékat idővonalra helyezte Fülöp Gábor, majd makett, földgömb és lézerfény segítségével mutatta be például, hogy miképpen számította ki Eratoszthenész a Föld kerületét. A gyerekek rácsodálkoztak az elképesztő eredményre: a Kr. e. 2–3. század fordulóján élt polihisztor geometriai számítása csupán 7%-os eltérést mutat mai ismereteinkhez képest.
Szamoszi Arisztarkhosz elsőként számította ki, hogy milyen messze van tőlünk a Hold és a Nap. Háromszögelési elgondolása helyes volt, ám ma már tudjuk: a zseniális megközelítés a kezdetleges mérési módszerek miatt nem vezethetett pontos eredményre.

Sztelly

Képgaléria

Idővonal mentén
Fülöp Gábor rávilágított Erathosztenész számításainak módszerére
S ez sem más, mint fénytan!
A Hold útja a Föld takarásában
A gyerekek is segítettek

A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.