2018.06.02 szombat

Gyalogtúra Zalaszentgyörgy környékén

Útvonal: Zalaszentgyörgy vá. – Kávás faluközpont – Kávási boronaút – Ilona majori elágazás – Nagyhegyi kápolna – Boncodfölde – Csurgasz lovas tanya – Zalaszentgyörgy vá. Táv: 11 km.

Részletekért katt!

2018.06.06 szerda, 17 óra

Könyvritkaságok nyomában

Vendég: Őri Tamás könyvgyűjtő, beszélgetésvezető: Varga Eleonóra történész (Savaria MHV Múzeum).

2018.06.09 szombat

Séta a Bakonyban

Útvonal: Vinye vá. – Kulcsos házak – Barlang – Pápalátókő – Vinye vá. Találkozás a szombathelyi vasútállomáson a 06:05-kor Bp. Déli-pu. felé induló vonatnál. Veszprém: 08:15, Vinye vm. érk. 09:11. Táv: 12 km. Túravezető: Süle Antal.

2018.06.16 szombat

Andráshidától Zalaszentgyörgyig

Útvonal: Andráshida – Teskánd – Hottó – Zalaszentmihályfa, Árpád-kori templom – Böde – Ilona-major – Kávás – öreghegyi kápolna – Boncodfölde – Rita Ranch lovas tanya – Csurgasz, volt vá. – Zalaszentgyörgy vá. Találkozás a szombathelyi vasútállomáson a 06:36-kor Sz

Bővebb infó

2018.07.14 szombat

Márkótól Herendig

Útvonal: Márkó – Házi-földek – Bánd – Esseg-vár – Sziget-földek – Herend. Találkozás a szombathelyi vasútállomáson a 06:05-kor Veszprém felé induló vonatnál. Veszprém érk.: 07:58; ind.: 08:24, Márkó érk.: 08:31. Táv: 11 km. Túravezető: Rábai Péter.

2018.01.19

Karosszékből a csillagok felé

Öt görög kérdés

Út a hosszúsági körök mentén - Szüéné és Alexandria között

Nézz fel a csillagfényes égboltra! Valamikor régen, az ókorban így tettek a nagy görög gondolkodók is. Eltöprengve a jelenségeken nem elégedtek meg a mítoszok, legendák ködös világával: logikus magyarázatokat kerestek a világ törvényszerűségeire, működésére. Róluk mesélt Fülöp Gábor a múzeumbogár klub foglalkozásán.

Milyen alakú a Föld? Mekkora a Hold hozzá képest? S milyen messze van bolygónktól? Hát a Nap mekkora a Földhöz, a Holdhoz képest, s milyen messze van? Mindezekre a kérdésekre ma már készen kapjuk a választ, s talán fel sem merül bennünk a kérdés: miképp jutott viszonylag pontos eredményekre az ókor eszköztelen tudósa. Kik voltak ők, akik életüket tették fel e kérdések megválaszolására? Noha a világról alkotott elképzeléseik távol álltak jelenkori ismereteinktől, mégis dicső az út, amelyet bejártak a világ tudományos megismerése érdekében. Felmérhetetlenül sokat köszönhetünk Thalész, Anaximandrosz, Anaxagorasz, Eratoszthenész, Arisztotelész, Arisztarkhosz, Arkhimédész tudományos eredményeinek.

Az utókor művészei által megalkotott tudósportrékat idővonalra helyezte Fülöp Gábor, majd makett, földgömb és lézerfény segítségével mutatta be például, hogy miképpen számította ki Eratoszthenész a Föld kerületét. A gyerekek rácsodálkoztak az elképesztő eredményre: a Kr. e. 2–3. század fordulóján élt polihisztor geometriai számítása csupán 7%-os eltérést mutat mai ismereteinkhez képest.
Szamoszi Arisztarkhosz elsőként számította ki, hogy milyen messze van tőlünk a Hold és a Nap. Háromszögelési elgondolása helyes volt, ám ma már tudjuk: a zseniális megközelítés a kezdetleges mérési módszerek miatt nem vezethetett pontos eredményre.

Sztelly

Képgaléria

Idővonal mentén
Fülöp Gábor rávilágított Erathosztenész számításainak módszerére
S ez sem más, mint fénytan!
A Hold útja a Föld takarásában
A gyerekek is segítettek

A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.