2017.11.29 szerda, 17:00

Apám hadinaplója 2. rész

Id. Karáth László emlékei a 2. világháborúból

Vendég: Karáth László, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium ny. igazgatója.
Narrátor: Tóth Kálmán múzeumpedagógus.

2017.12.03 vasárnap

Hagyományos Mikulás napi túra a Kőszegi-hegységben

Útvonal: Kőszeg – Király-völgy – Okmányos – Hét-forrás és vissza Kőszeg. Találkozás a szombathelyi vasútállomáson a 08:06-kor Kőszeg felé induló vonatnál, vagy Kőszegen 08:45-kor a Kiskakas vendéglőnél (Rákóczi u.). Táv: 16 km. Túravezető: Rábai Péter.

2017.12.20 szerda, 17:00

Karácsonyi harangok

Az Egylet nyitott versmondó köre és a Vivace Kamarazenekar közös ünnepváró műsora.
Helyszín: Savaria MHV Múzeum

2018.01.06 szombat

Évköszöntő (kijózanító) túra

Későbbi kiírás szerint...

Németh Balázs::

„Ezek nem tudják mi a háború” - Vas vármegyei katonák a Nagy Háborúban

Németh Balázs:

Az első világháború centenáriuma alkalmából számos, a témával foglalkozó publikáció látott napvilágot. A nagyobb összefoglaló jellegű munkák mellett szerencsére szép számmal akadnak mikrotörténeti feldolgozások, amelyek egy-egy alakulat, település vagy személy világháborús sorsát mutatják be.

Németh Balázs: „Ezek nem tudják mi a háború” Vas vármegyei katonák a Nagy Háborúban című kötete mind a három, fentebb említett mikrotörténeti tárgykört magába foglalja, így nyújt betekintést a Nagy Háború, s az azt megelőző évek mindennapjaiba, nem feledkezve meg a trianoni katasztrófát követő esztendőkről sem.
A kötet első és legnagyobb egysége a cs. és kir. 83. gyalogezreddel foglalkozik. Az 1883-as alapítású alakulat hadkiegészítését Vas vármegye területéről kapta, valamint ez volt Szombathely város „háziezrede” is. Az ezred világháborús történetének feldolgozása ugyan 1934-ben már megjelent Doromby József egykori ezredsegédtiszt tollából (a kötet a centenárium alkalmából egy reprint kiadást is megért), Németh Balázs művében azonban nem csak a hadiévek bemutatására koncentrált. Az ezred megalakításától kezdve a mozgósításig eltelt esztendők eseményeinek összefoglalását számos mikrotörténeti adat árnyalja. A korabeli sajtóhírek mellett igen elgondolkodtatóak a vármegye körözött katonaszökevényeiről szóló statisztikák is. A hadiévekről szóló leírást számos helyen visszaemlékezés-részletek színesítik, emberközelibbé téve a száraz történelmi tényeket. A 83-asokról szóló fejezetet az alakulat utóéletéről szóló rész, valamint kitüntetési statisztika zárja.

A mű második nagy egységét három, a világháborúban részt vett katona pályafutásának bemutatása adja. Az első, stolaci Mihalcsics Tódor, egy katonacsaládból származó hivatásos tüzértiszt, akinek az események után 50 esztendővel papírra vetett naplószerű feljegyzéseit is tartalmazza a kötet. Mihalcsics életútján kívül a forrásközlést alakulatának, a m. kir 4. honvéd tábori ágyús ezrednek és a 37. tábori tarackos ezrednek rövid története is kiegészíti.
A cs. és kir. vasúti ezredben szakaszvezetőként szolgált Kovács Lajos katonai pályafutásának bemutatása mellett a szerző betekintést nyújt a Monarchia vasúti alakulatainak működésébe is.
A két világháború között Vas vármegye főispánjaként tevékenykedő nyírlaki dr. Tarányi Ferenc tartalékos huszártisztként vett részt a harcokban. Viszonylag kevés időt töltött a harctéren, ugyanis 1915 márciusában a Przemy¶l-t védő osztrák-magyar csapatokkal együtt orosz hadifogságba esett, ahonnan csak 1918 nyarán térhetett haza.
A művet alapos jegyzetapparátus, gazdag irodalomjegyzék és személynévmutató teszi teljessé.
Németh Balázs tollából ezúttal is értékes és szakszerű munka került a nagyközönség elé. A 83. közös gyalogezred és Vas vármegye első világháborús története iránt érdeklődők haszonnal forgathatják az új kiadványt, de értékes információkra lelhet benne bárki, aki érdeklődik a korszak iránt.


Ára: ,- Ft

Bálint Ferenc