2017.09.22 péntek

Jelmezes villámcsődület

Légy ott 16:30-kor a Fő téren

a szombathelyi tömegközlekedés, különösen a 120 éve elindított villamosvasúti közlekedés évfordulója alkalmából.

2017.10.07 szombat

Múzeumok hosszú éjszakája Bécsben

Hagyományos múzeumbarát kirándulás a császárvárosba

Porcelánmúzeum, Liechtenstein palota, Óvárosháza, Leopold Múzeum

2017.10.07 szombat

Túra Veszprém körül

Útvonal: Veszprém - Laczkó-forrás - Sas-hegy - Tekeres-völgy - Ördögrágta kő - Csatári malom romja - Veszprém.
Indulás 06:05-kor a szombathelyi vasútállomásról Bp. Déli pu.-ra induló vonatnál. Táv: 15 km, szintkülönbség:150 m. Túravezető: Urbán László.

2017.10.21 szombat

Őszi erdei túra

Útvonal: Lukácsháza vm. – Csömöte-hegy – Doroszlói erdő – Kőszegszerdahely – Velem – Cák – Kőszeg. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson a 08.06-kor Kőszeg felé induló vonatnál. Táv: 18 km, időtartam 6 óra. Túravezető: Süle Antal.

2017.11.11 szombat

Séta a Szent Márton körön

Útvonal: Vámoscsalád vm. – szentivánfai templom – Uraiújfalu, evangélikus templom – nicki plébánia – Répcelak vasútállomás. Találkozás a szombathelyi vasútállomáson a 06:29-kor Csornára induló vonatnál. Táv: kb. 10 km. Túravezető: Rábai Péter.

Németh Balázs::

„Ezek nem tudják mi a háború” - Vas vármegyei katonák a Nagy Háborúban

Németh Balázs:

Az első világháború centenáriuma alkalmából számos, a témával foglalkozó publikáció látott napvilágot. A nagyobb összefoglaló jellegű munkák mellett szerencsére szép számmal akadnak mikrotörténeti feldolgozások, amelyek egy-egy alakulat, település vagy személy világháborús sorsát mutatják be.

Németh Balázs: „Ezek nem tudják mi a háború” Vas vármegyei katonák a Nagy Háborúban című kötete mind a három, fentebb említett mikrotörténeti tárgykört magába foglalja, így nyújt betekintést a Nagy Háború, s az azt megelőző évek mindennapjaiba, nem feledkezve meg a trianoni katasztrófát követő esztendőkről sem.
A kötet első és legnagyobb egysége a cs. és kir. 83. gyalogezreddel foglalkozik. Az 1883-as alapítású alakulat hadkiegészítését Vas vármegye területéről kapta, valamint ez volt Szombathely város „háziezrede” is. Az ezred világháborús történetének feldolgozása ugyan 1934-ben már megjelent Doromby József egykori ezredsegédtiszt tollából (a kötet a centenárium alkalmából egy reprint kiadást is megért), Németh Balázs művében azonban nem csak a hadiévek bemutatására koncentrált. Az ezred megalakításától kezdve a mozgósításig eltelt esztendők eseményeinek összefoglalását számos mikrotörténeti adat árnyalja. A korabeli sajtóhírek mellett igen elgondolkodtatóak a vármegye körözött katonaszökevényeiről szóló statisztikák is. A hadiévekről szóló leírást számos helyen visszaemlékezés-részletek színesítik, emberközelibbé téve a száraz történelmi tényeket. A 83-asokról szóló fejezetet az alakulat utóéletéről szóló rész, valamint kitüntetési statisztika zárja.

A mű második nagy egységét három, a világháborúban részt vett katona pályafutásának bemutatása adja. Az első, stolaci Mihalcsics Tódor, egy katonacsaládból származó hivatásos tüzértiszt, akinek az események után 50 esztendővel papírra vetett naplószerű feljegyzéseit is tartalmazza a kötet. Mihalcsics életútján kívül a forrásközlést alakulatának, a m. kir 4. honvéd tábori ágyús ezrednek és a 37. tábori tarackos ezrednek rövid története is kiegészíti.
A cs. és kir. vasúti ezredben szakaszvezetőként szolgált Kovács Lajos katonai pályafutásának bemutatása mellett a szerző betekintést nyújt a Monarchia vasúti alakulatainak működésébe is.
A két világháború között Vas vármegye főispánjaként tevékenykedő nyírlaki dr. Tarányi Ferenc tartalékos huszártisztként vett részt a harcokban. Viszonylag kevés időt töltött a harctéren, ugyanis 1915 márciusában a Przemy¶l-t védő osztrák-magyar csapatokkal együtt orosz hadifogságba esett, ahonnan csak 1918 nyarán térhetett haza.
A művet alapos jegyzetapparátus, gazdag irodalomjegyzék és személynévmutató teszi teljessé.
Németh Balázs tollából ezúttal is értékes és szakszerű munka került a nagyközönség elé. A 83. közös gyalogezred és Vas vármegye első világháborús története iránt érdeklődők haszonnal forgathatják az új kiadványt, de értékes információkra lelhet benne bárki, aki érdeklődik a korszak iránt.


Ára: ,- Ft

Bálint Ferenc