2017.12.20 szerda, 17:00

Karácsonyi harangok

Az Egylet nyitott versmondó köre és a Vivace Kamarazenekar közös ünnepváró műsora.
Helyszín: Savaria MHV Múzeum

2018.01.06 szombat

Évköszöntő (kijózanító) túra

Útvonal: Pornóapáti – Beled (Bildein) – Monyorókerék (Eberau) – Szentpéterfa. Találkozás: az Ady téren a 07:15- kor Pornóapáti felé induló autóbusznál. Előjelentkezés szükséges! Szentpéterfán vendéglőben ebédet rendelünk! Táv: kb.10 km. Túravezető: Rábai Péter.

2018.01.10 szerda, 16:30 óra

Élménybeszámoló és rendkívüli közgyűlés

Aktuális ügyek megtárgyalása, majd Rábai Péter élménybeszámolója a 2017 nyarán tett kerékpártúráról

2018.01.21 vasárnap

Gerinctúra Velemtől Kőszegig a Kendigen át

Útvonal: Velem – Szent Vid – Hörmann-forrás parkoló – Kendig – Kopasz-Kendig –Vöröskereszt – Óház-kilátó – Kincs-pihenő – Kőszeg. Találkozás: az Ady téren 07:30-kor induló velemi autóbusznál Táv: 19 km, időtartam kb. 7 óra. Túravezető: Süle Antal.

2018.02.03 szombat

Kőszegfalvától Lukácsházáig

Útvonal: Kőszegfalva – Abért-tó – Kőszegdoroszló – Doroszlói erdő – Csömöte-hegy – Kilátó – Pöse – Lukácsháza. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson, a 08:06-kor Kőszeg felé induló vonatnál. Táv: 11 km, időtartam: kb. 4 óra Túravezető: Rábai Péter.

2017.05.31

Ezek nem tudják, mi a háború

Németh Balázs tanulmánykötetének bemutatója

Németh Balázs dedikálja könyvét

Mit lehet még elmondani az első világégésről, amit nem találunk a már megjelent publikációkban, albumokban? Németh Balázzsal, a „Vas vármegyei katonák a Nagy Háborúban” alcímet viselő könyv szerzőjével a kötet szerkesztője, Mayer László pódiumbeszélgetést folytatott a MNL Vas Megyei Levéltárában.

A felvezető kérdésre, miszerint: mi adta az indítatást kötete megírásához, Németh Balázs elmondta, hogy már az egyetem alatt komolyan érdekelték a katonai kitüntetések. S talán dédnagyapjától, aki a 11-es huszárezred huszár tizedese és emellett tiszti szabó is volt, örökölte az egyenruhák iránti vonzalmat. Másik, a 83-as gyalogezredben szolgáló dédapja világháborús emléktárgyait vizsgálva elmélyedt a kutatásban, belefogott a kitüntetések gyűjtésébe.
Az erőteljes címadás – „Ezek nem tudják, mi a háború” – voltaképpen idézet, ami báró Fiáth Béla huszár főhadnagytól ered, magába foglalja a háború értelmezésének kettősségét. Mi a szerző célja a kötettel? Mire derít fényt a járulékos adatok vizsgálata?

Mayer László és Németh Balázs elmélyedten beszélget a kötet hátteréről

A Vas vármegyei kiegészítésű 83-as gyalogezred sorsával 1945 óta nem nagyon foglalkoztak. Arról különösen kevés szó esett, hogy a boldog békeévek alatt és az első világháború után miként alakult az ezred története. E hiányt pótolja a szerző 96 oldalas könyve, amely a Vasi Múzeumbarát Egylet gondozásában, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Centenáriumi Emlékbizottsága támogatásával jelent meg.
Németh Balázs elmondta: a 83-as gyalogezred történetének, főbb csatáinak más szempontú elemzése mellett tanulmánykötetében feltárta azt is, hogy Szombathely, Kőszeg, Körmend lakossága számára az odahelyezett katonaság milyen társadalmi és gazdasági előnyökkel járt.
A kötet második részében Mihalcsics Tódor tüzér főhadnagy harctéri visszaemlékezésének teljes szövege olvasható. A fotókkal, dokumentumokkal gazdagított kötet a családi emlékek feltárására ösztönözheti a téma iránt érdeklődő szélesebb közönséget is – emelte ki Mayer László.
A kiadvány harmadik részében Németh Balázs a dédapjától, Kovács Lajostól származó örökséget mutatta be. A dédapa az 1883-ban felállított vasúti és távíró ezred szakaszvezetőjeként, 1914-től 1918-ig szolgálva, a leglényegesebb harctereket, köztük Isonzót is megjárta.
A kötet zárófejezetének főszereplője nyírlaki dr. Tarányi Ferenc főispán, aki Vas és Zala megye történetében is jelentős szerepet játszott. Dokumentumai nyomán a hadifogságot is megjárt honvéd huszárkapitány eddig feltáratlan katonamúltjába nyerhet betekintést az olvasó.

Kovács Lajos kitüntetéssora

Németh Balázs, miután köszönetét fejezte ki a VMbE-nek, külön kiemelve Mayer László és Tóth Kálmán támogatását, további terveit is megosztotta a nagyközönséggel. Dédapja nyomában járva immár 6 éve a Döröskei Önkéntes Tűzoltó Egylet múltját kutatja. Tervei között szerepel egy angol repülés- és egyenruhatörténeti témájú tanulmány megírása is a közeljövőben.
A könyvbemutató résztvevői a kötethez kapcsolódó tárgyi emlékekből összeállított kamara-kiállítást is megtekinthették.

Sztelly

Képgaléria

Emlékeznek rá? Az ifjú szerző már volt vendég előadója a VMbE-nek
Vendégekkel teli közösségi tér
Madártávlatból
A helyszínen kedvezményes áron lehetett beszerezni a kötetet
Belekukkantani a tartalmába
Dedikálásra is nyílt lehetőség
Sokan maradtak tovább megtekinteni a kiállítást
Emlékszik még Mihalcsics Tódor tüzérezredesre?
Rápillanthat a családi relikviákra
Szépen faragott doboz

A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.