2017.10.21 szombat

Őszi erdei túra

Útvonal: Lukácsháza vm. – Csömöte-hegy – Doroszlói erdő – Kőszegszerdahely – Velem – Cák – Kőszeg. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson a 08.06-kor Kőszeg felé induló vonatnál. Táv: 18 km, időtartam 6 óra. Túravezető: Süle Antal.

2017.11.08 szerda

Kardok, balták, karikatúrák

Beszélgetés Koszorús Ödön ikervári helytörténeti kutatóval

Gyűjtemények gyűjteménye No. 26.
17:00-kor a Savaria MHV Múzeumban
Narrátor: Tóth Kálmán

2017.11.11 szombat

Séta a Szent Márton körön

Útvonal: Vámoscsalád vm. – szentivánfai templom – Uraiújfalu, evangélikus templom – nicki plébánia – Répcelak vasútállomás. Találkozás a szombathelyi vasútállomáson a 06:29-kor Csornára induló vonatnál. Táv: kb. 10 km. Túravezető: Rábai Péter.

2017.11.18 szombat

OKT túra

Útvonal: Káld – Hidegkúti erdészház – Rózsakerti eh. – Gérce. Találkozás Szombathelyen, az Ady téren a 06:15-kor Sárvár felé induló autóbusznál. Táv: 13,9 km. Túravezető: Süle Antal.

2017.11.29 szerda, 17:00

Apám hadinaplója 2. rész

Emlékek a II. világháborúból

Vendég: Karáth László a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium ny. igazgatója.
Beszélgetésvezető: Tóth Kálmán

2017.05.31

Ezek nem tudják, mi a háború

Németh Balázs tanulmánykötetének bemutatója

Németh Balázs dedikálja könyvét

Mit lehet még elmondani az első világégésről, amit nem találunk a már megjelent publikációkban, albumokban? Németh Balázzsal, a „Vas vármegyei katonák a Nagy Háborúban” alcímet viselő könyv szerzőjével a kötet szerkesztője, Mayer László pódiumbeszélgetést folytatott a MNL Vas Megyei Levéltárában.

A felvezető kérdésre, miszerint: mi adta az indítatást kötete megírásához, Németh Balázs elmondta, hogy már az egyetem alatt komolyan érdekelték a katonai kitüntetések. S talán dédnagyapjától, aki a 11-es huszárezred huszár tizedese és emellett tiszti szabó is volt, örökölte az egyenruhák iránti vonzalmat. Másik, a 83-as gyalogezredben szolgáló dédapja világháborús emléktárgyait vizsgálva elmélyedt a kutatásban, belefogott a kitüntetések gyűjtésébe.
Az erőteljes címadás – „Ezek nem tudják, mi a háború” – voltaképpen idézet, ami báró Fiáth Béla huszár főhadnagytól ered, magába foglalja a háború értelmezésének kettősségét. Mi a szerző célja a kötettel? Mire derít fényt a járulékos adatok vizsgálata?

Mayer László és Németh Balázs elmélyedten beszélget a kötet hátteréről

A Vas vármegyei kiegészítésű 83-as gyalogezred sorsával 1945 óta nem nagyon foglalkoztak. Arról különösen kevés szó esett, hogy a boldog békeévek alatt és az első világháború után miként alakult az ezred története. E hiányt pótolja a szerző 96 oldalas könyve, amely a Vasi Múzeumbarát Egylet gondozásában, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Centenáriumi Emlékbizottsága támogatásával jelent meg.
Németh Balázs elmondta: a 83-as gyalogezred történetének, főbb csatáinak más szempontú elemzése mellett tanulmánykötetében feltárta azt is, hogy Szombathely, Kőszeg, Körmend lakossága számára az odahelyezett katonaság milyen társadalmi és gazdasági előnyökkel járt.
A kötet második részében Mihalcsics Tódor tüzér főhadnagy harctéri visszaemlékezésének teljes szövege olvasható. A fotókkal, dokumentumokkal gazdagított kötet a családi emlékek feltárására ösztönözheti a téma iránt érdeklődő szélesebb közönséget is – emelte ki Mayer László.
A kiadvány harmadik részében Németh Balázs a dédapjától, Kovács Lajostól származó örökséget mutatta be. A dédapa az 1883-ban felállított vasúti és távíró ezred szakaszvezetőjeként, 1914-től 1918-ig szolgálva, a leglényegesebb harctereket, köztük Isonzót is megjárta.
A kötet zárófejezetének főszereplője nyírlaki dr. Tarányi Ferenc főispán, aki Vas és Zala megye történetében is jelentős szerepet játszott. Dokumentumai nyomán a hadifogságot is megjárt honvéd huszárkapitány eddig feltáratlan katonamúltjába nyerhet betekintést az olvasó.

Kovács Lajos kitüntetéssora

Németh Balázs, miután köszönetét fejezte ki a VMbE-nek, külön kiemelve Mayer László és Tóth Kálmán támogatását, további terveit is megosztotta a nagyközönséggel. Dédapja nyomában járva immár 6 éve a Döröskei Önkéntes Tűzoltó Egylet múltját kutatja. Tervei között szerepel egy angol repülés- és egyenruhatörténeti témájú tanulmány megírása is a közeljövőben.
A könyvbemutató résztvevői a kötethez kapcsolódó tárgyi emlékekből összeállított kamara-kiállítást is megtekinthették.

Sztelly

Képgaléria

Emlékeznek rá? Az ifjú szerző már volt vendég előadója a VMbE-nek
Vendégekkel teli közösségi tér
Madártávlatból
A helyszínen kedvezményes áron lehetett beszerezni a kötetet
Belekukkantani a tartalmába
Dedikálásra is nyílt lehetőség
Sokan maradtak tovább megtekinteni a kiállítást
Emlékszik még Mihalcsics Tódor tüzérezredesre?
Rápillanthat a családi relikviákra
Szépen faragott doboz

A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.