2018.02.17 szombat

Túra a Hegyháton

Útvonal: Pácsony vasútállomás – Katonák útja – Vaskapu – Szentkút – Vasvár vasútállomás. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson a 07:09-kor Vasvár felé induló vonatnál. Táv: 12 km. Túravezető: Süle Antal.

2018.02.28 szerda, 17 óra

Szódásüveget, avitt süveget...

Különleges gyűjtemények extrém tárgyai

Kiállításnyitó a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

2018.03.03 szombat

Dozmattól Szombathelyig

Dozmattól Szombathelyig
Útvonal: Dozmat – Krisztina-kilátó – Életfa-parkerdő – szombathelyi Parkerdő- Szombathely. Találkozás: az Ady téren a 07:40-kor Bucsu felé induló autóbusznál. Táv: 11 km. Túravezető: Ruborits Sándor.

2018.03.07 szerda, 17 óra

Hova megyünk, bajtársak? – Világnak!

Könyvbemutató a Savaria Múzeumban

Az 1956-os forradalom leverése után a mai Szlovéniába irányuló menekülthullámról szóló kétnyelvű tanulmánykötet bemutatója a Szombathelyi Szlovén Önkormányzattal és a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesülettel közös szervezésben. A kötetet dr. Kovács Attila szerkesztő ismerteti.

2018.03.15 csütörtök

Tóth Béla emléktúra a Pinka-szurdokban

Útvonal: Felsőcsatár – Pinka-szurdok – Pinkaóvár (Burg) – Várújfalva – Eisenberg – Vaskeresztes – Szőlőhegy – Felsőcsatár. Találkozás az Ady téren a 07:40-kor Torony felé induló autóbusznál. Táv: 16 km. Túravezető: Süle Antal.

2017.05.17

Új vezetőség az Egylet élén

Eredményesen zárult a tisztújító közgyűlés

Gyűlnek a szavazatok az urnában

Zsúfolásig megtöltötték a Savaria Múzeum előadótermét az évi rendes és egyben tisztújító közgyűlésen megjelentek. A titkári és pénzügyi beszámolók elhangzása és elfogadása után a jelenlévő 66 egyesületi tag új vezetőséget választott.

A leköszönő elnökség utolsó intézkedéseként felkérte dr. Horváth Sándort, a Savaria Múzeum egykori direktorát a közgyűlés levezetésére. Az ő kezdeményezésére alakult meg ugyanis 1998-ban a VMbE.
Mivel az elfogadott közhasznúsági beszámoló honlapunk „Egyesületünkről” gombja alatt teljes terjedelmében megtekinthető, ezért annak ismertetése helyett inkább a tisztségviselők megválasztásáról ejtünk néhány szót.
Az elnökség által felkért jelölőbizottság – Foki Éva, Pósfay Péter, Varga Péter – 2017.04.18. és 05.05. között fogadta tagtársaink jelölését. Végül 15-en fogadták el valamelyik tisztségre a jelölésüket.

Bodó Judit bemutatkozik


Miután a közgyűlést levezető elnök megköszönte a jelölőbizottság munkáját, minden jelöltnek lehetőséget adott a rövid bemutatkozására. A titkos, kétharmados többséget megkívánó szavazás első körében az egyesületi elnök és a titkár, illetve az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása sikeresen megtörtént. A 3 elnökségi tag megválasztásához azonban egy újabb forduló során is le kellett adni a voksokat. Ennek eredményeként véglegessé vált az új vezetőségi névsor:
Elnök: Bajzik Zsolt, titkár: Tóth Kálmán, elnökségi tagok: Bodó Judit, dr. Kalocsai Péter, Szalainé Bodor Edit. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke dr. Kalocsainé Magyar Éva lett, tagjai pedig dr. Görbicz Lajos és Holzmann Klára lettek.

A közgyűlés köszönetet mondott a régi elnökségnek – Ambrus Lajos, Bajzik Zsolt, Nagy Tibor, dr. Szele Györgyi, Tóth Kálmán – az elvégzett munkáért. A grémium Ambrus Lajost, aki a megalakulás évétől kezdve betöltötte az elnöki posztot, tiszteletbeli taggá választotta.

Az új vezetőség 3 tagja a szombathelyi TV Műhely című műsorában, 2017. május 30-án, 18 és 19 óra közt mutatkozik be.

TK

Képgaléria

Még nem határozatképes...
A természetjárók elismeréseit Rábai Péter adja át
Jelölőbizottsági beszámoló Varga Pétertől
Bajzik Zsolt itt még csak elnökjelölt
Dr. Kalocsai Péter bemutatozik
Szalainé Bodor Edit bemutatkozik
Szavazóurna
Munkában a szavazatszámláló bizottság
Második forduló...
A virágzó jövő reményében...

A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.