2017.12.20 szerda, 17:00

Karácsonyi harangok

Az Egylet nyitott versmondó köre és a Vivace Kamarazenekar közös ünnepváró műsora.
Helyszín: Savaria MHV Múzeum

2018.01.06 szombat

Évköszöntő (kijózanító) túra

Útvonal: Pornóapáti – Beled (Bildein) – Monyorókerék (Eberau) – Szentpéterfa. Találkozás: az Ady téren a 07:15- kor Pornóapáti felé induló autóbusznál. Előjelentkezés szükséges! Szentpéterfán vendéglőben ebédet rendelünk! Táv: kb.10 km. Túravezető: Rábai Péter.

2018.01.10 szerda, 16:30 óra

Élménybeszámoló és rendkívüli közgyűlés

Aktuális ügyek megtárgyalása, majd Rábai Péter élménybeszámolója a 2017 nyarán tett kerékpártúráról

2018.01.21 vasárnap

Gerinctúra Velemtől Kőszegig a Kendigen át

Útvonal: Velem – Szent Vid – Hörmann-forrás parkoló – Kendig – Kopasz-Kendig –Vöröskereszt – Óház-kilátó – Kincs-pihenő – Kőszeg. Találkozás: az Ady téren 07:30-kor induló velemi autóbusznál Táv: 19 km, időtartam kb. 7 óra. Túravezető: Süle Antal.

2018.02.03 szombat

Kőszegfalvától Lukácsházáig

Útvonal: Kőszegfalva – Abért-tó – Kőszegdoroszló – Doroszlói erdő – Csömöte-hegy – Kilátó – Pöse – Lukácsháza. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson, a 08:06-kor Kőszeg felé induló vonatnál. Táv: 11 km, időtartam: kb. 4 óra Túravezető: Rábai Péter.

2017.05.17

Új vezetőség az Egylet élén

Eredményesen zárult a tisztújító közgyűlés

Gyűlnek a szavazatok az urnában

Zsúfolásig megtöltötték a Savaria Múzeum előadótermét az évi rendes és egyben tisztújító közgyűlésen megjelentek. A titkári és pénzügyi beszámolók elhangzása és elfogadása után a jelenlévő 66 egyesületi tag új vezetőséget választott.

A leköszönő elnökség utolsó intézkedéseként felkérte dr. Horváth Sándort, a Savaria Múzeum egykori direktorát a közgyűlés levezetésére. Az ő kezdeményezésére alakult meg ugyanis 1998-ban a VMbE.
Mivel az elfogadott közhasznúsági beszámoló honlapunk „Egyesületünkről” gombja alatt teljes terjedelmében megtekinthető, ezért annak ismertetése helyett inkább a tisztségviselők megválasztásáról ejtünk néhány szót.
Az elnökség által felkért jelölőbizottság – Foki Éva, Pósfay Péter, Varga Péter – 2017.04.18. és 05.05. között fogadta tagtársaink jelölését. Végül 15-en fogadták el valamelyik tisztségre a jelölésüket.

Bodó Judit bemutatkozik


Miután a közgyűlést levezető elnök megköszönte a jelölőbizottság munkáját, minden jelöltnek lehetőséget adott a rövid bemutatkozására. A titkos, kétharmados többséget megkívánó szavazás első körében az egyesületi elnök és a titkár, illetve az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása sikeresen megtörtént. A 3 elnökségi tag megválasztásához azonban egy újabb forduló során is le kellett adni a voksokat. Ennek eredményeként véglegessé vált az új vezetőségi névsor:
Elnök: Bajzik Zsolt, titkár: Tóth Kálmán, elnökségi tagok: Bodó Judit, dr. Kalocsai Péter, Szalainé Bodor Edit. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke dr. Kalocsainé Magyar Éva lett, tagjai pedig dr. Görbicz Lajos és Holzmann Klára lettek.

A közgyűlés köszönetet mondott a régi elnökségnek – Ambrus Lajos, Bajzik Zsolt, Nagy Tibor, dr. Szele Györgyi, Tóth Kálmán – az elvégzett munkáért. A grémium Ambrus Lajost, aki a megalakulás évétől kezdve betöltötte az elnöki posztot, tiszteletbeli taggá választotta.

Az új vezetőség 3 tagja a szombathelyi TV Műhely című műsorában, 2017. május 30-án, 18 és 19 óra közt mutatkozik be.

TK

Képgaléria

Még nem határozatképes...
A természetjárók elismeréseit Rábai Péter adja át
Jelölőbizottsági beszámoló Varga Pétertől
Bajzik Zsolt itt még csak elnökjelölt
Dr. Kalocsai Péter bemutatozik
Szalainé Bodor Edit bemutatkozik
Szavazóurna
Munkában a szavazatszámláló bizottság
Második forduló...
A virágzó jövő reményében...

A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.