2017.12.20 szerda, 17:00

Karácsonyi harangok

Az Egylet nyitott versmondó köre és a Vivace Kamarazenekar közös ünnepváró műsora.
Helyszín: Savaria MHV Múzeum

2018.01.06 szombat

Évköszöntő (kijózanító) túra

Útvonal: Pornóapáti – Beled (Bildein) – Monyorókerék (Eberau) – Szentpéterfa. Találkozás: az Ady téren a 07:15- kor Pornóapáti felé induló autóbusznál. Előjelentkezés szükséges! Szentpéterfán vendéglőben ebédet rendelünk! Táv: kb.10 km. Túravezető: Rábai Péter.

2018.01.10 szerda, 16:30 óra

Élménybeszámoló és rendkívüli közgyűlés

Aktuális ügyek megtárgyalása, majd Rábai Péter élménybeszámolója a 2017 nyarán tett kerékpártúráról

2018.01.21 vasárnap

Gerinctúra Velemtől Kőszegig a Kendigen át

Útvonal: Velem – Szent Vid – Hörmann-forrás parkoló – Kendig – Kopasz-Kendig –Vöröskereszt – Óház-kilátó – Kincs-pihenő – Kőszeg. Találkozás: az Ady téren 07:30-kor induló velemi autóbusznál Táv: 19 km, időtartam kb. 7 óra. Túravezető: Süle Antal.

2018.02.03 szombat

Kőszegfalvától Lukácsházáig

Útvonal: Kőszegfalva – Abért-tó – Kőszegdoroszló – Doroszlói erdő – Csömöte-hegy – Kilátó – Pöse – Lukácsháza. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson, a 08:06-kor Kőszeg felé induló vonatnál. Táv: 11 km, időtartam: kb. 4 óra Túravezető: Rábai Péter.

2017.04.21

Halomsírok titkai

Vaskori kincseinkről

Mire alapozhat a kutató, ha olyan korszakok megismerésére vállalkozik, amelyek nem hagytak hátra írásos feljegyzéseket? Mélyebbre ás, hogy megismerje az adott kultúra tárgyait, eszközeit, eltemetett múltját.

A Hallstatt-korról egy korábbi múzeumbogár klubfoglalkozáson már szó esett. A mintegy 3 és fél évszázadon át virágzó műveltség régészeti leletekre alapozott megismerését terepszemle helyett jobb híján fotók vizsgálatával és magyarázatával kezdték a múzeumbogarak.
A Hallstatt-kultúra Közép-Európa első egységes anyagi műveltsége volt, területe Kelet-Franciaországtól a Dunántúlig, Skandináviától az Alpokig terjedt. Magas szintű technikai tudásról tanúskodó bronz és vaseszközeik, kerámiaedényeik a korabeli kereskedelmi útvonalakon Európa távolabbi területeire is eljutottak.
Jellemző a vezetőréteg temetkezési szokása: a holttestet elégették, a sírkamra fölé hatalmas földhalmot emeltek. A gyerekek által elemzett régészeti helyszínrajzokból kiderült, hogy a tehetősebbek eme sírépítményeibe fegyvereket, kerámiatárgyakat, ékszereket, olykor lovat, mi több szekeret is elhelyeztek. Valószínűleg e szekéren tette meg az elhunyt az égetőhely felé tartó utolsó útját.

A hamvak számára készített egyes kerámiaurnákon szereplő stilizált ábrázolások jelentése vitatott. Lehetnek életből vett jelenetek, elbeszélések, mítoszok, vagy akár a halott búcsúztatásának rítusát is bemutathatják. Megjelenik rajtuk a szövés-fonás, tánc, áldozatbemutatás, vadászat.
Számos különleges tárgyat, például lábbelit díszítő aranylemezeket, kürtöt, bronzlemezekből összeállított, kerekekkel ellátott heverőt is láthattak kivetítve a múzeumbogarak. Ez utóbbiak Hochdorfban kerültek napvilágra.

A korábbi bécsi kirándulások alkalmával tapasztalhattuk, hogy a császárváros Természettudományi Múzeuma milyen gazdag Hallstatt-kori kincsekben. De elég csak pár lépést tenni a Savaria Múzeum kiállításában, hogy megtekinthessük a vaskeresztesi halomsírok leleteit, amelyek szintén e korszak hagyatékát őrizték meg számunkra.

Sztelly-TK