2018.03.25 vasárnap

Virágvasárnapi Pável Ágoston emlékséta

07:06 – vonat indul Szentgotthárdra. Program: a Pável Ágoston Múzeum megtekintése, virágvasárnapi szentmise, séta a Hársas-tóhoz, zenés irodalmi piknik, a ciszterci apátság maradványai, színház megtekintése.
A Szombathelyi Szlovén Önkormányzattal és a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesülettel közös szervezésben.

2018.03.28 szerda, 17 óra

Talányok, titkok Weöres Sándor köteteiben

Lőcsei Péter tanár (ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) előadása a Savaria Múzeumban.

2017.04.07

Légiveszély!

Amikor megremegett a város

Lóci egy Messerschmidt fedélzeti gépfegyverét tanulmányozza

Magyar és német repülős tőr, lezuhant Messerschmidt repülőgép fedélzeti gépfegyvere, világítóbomba megsárgult, selyem ejtőernyője, bombaszilánk, díszalbum, nyomtatványok…

– e tárgyak mind a 2. világháború légi harcaihoz köthetők. A történeti kutatások jelenlegi állása szerint 1944. július 8. és 1945. március 29. között nem kevesebb, mint 36 alkalommal bombázták Szombathelyt a szövetséges légierő repülőgépei.
A múzeumbogár klub e komoly hangvételű foglalkozása a fent említett relikviák vizsgálatával kezdődött. Minden résztvevő néhány szóban elmondta véleményét az általa kiválasztott tárgyról, dokumentumról. Az elhangzottakat Tóth Kálmán (Kami) magyarázatai egészítették ki. A foglalkozásvezető vetítettképes előadása nyomán felvázolódtak a várost sújtó légitámadások történelmi előzményei, körülményei. A szövetséges légierő felszereltségét, a bombák méretét és hatását, a különböző géptípusokat taglaló előadás szó szerint a kivetítőre szegezte a tekinteteket. De nem ártott jobban körülnézni a teremben sem, ugyanis, a szekrényre felakasztva már a foglalkozás kezdetén ott függött egy magyar repülő katona zubbonya és sapkája is. Ezeket a legifjabb múzeumbogár, Tomi ölthette fel egy röpke időre.

A klubtagok a légiháború relikviáit tanulmányozzák


A foglalkozás során felmerült a máig vita tárgyát képező kérdés: mi volt az oka az 1945. március 4-én, Szombathely ellen elkövetett, mai ismereteink szerint 438 halálos áldozatot követelő légicsapásnak? Miért hajtották végre az amerikaiak a város ellen ezt a súlyos légicsapást? Czirók Zoltán repüléstörténész így ír erről könyvében:
„Fontos kiemelni, hogy a cél egyértelműen és határozottan a pályaudvar volt, amelyet ekkor a legfontosabb vasúti központnak tartottak, mivel a front széles körzetének szolgált utánpótlással.”
A négy hullámban érkező repülőgépek támadása azonban nem korlátozódott a vasútállomásra és környékére. Számos lakóház mellett romba dőlt a városháza, megrongálódott a székesegyház és a püspökvár is találatot kapott.
A visszaemlékezésekbe beleolvasva képet alkothatunk arról, hogy mit élhetett át e napon a vasi megyeszékhely lakossága az itt tartózkodó menekültekkel együtt. Az egyik helyi túlélő emlékezése így kezdődik: „Tegnap istenítélet volt Szombathelyen…”

Sztelly-TK