2017.12.20 szerda, 17:00

Karácsonyi harangok

Az Egylet nyitott versmondó köre és a Vivace Kamarazenekar közös ünnepváró műsora.
Helyszín: Savaria MHV Múzeum

2018.01.06 szombat

Évköszöntő (kijózanító) túra

Útvonal: Pornóapáti – Beled (Bildein) – Monyorókerék (Eberau) – Szentpéterfa. Találkozás: az Ady téren a 07:15- kor Pornóapáti felé induló autóbusznál. Előjelentkezés szükséges! Szentpéterfán vendéglőben ebédet rendelünk! Táv: kb.10 km. Túravezető: Rábai Péter.

2018.01.10 szerda, 16:30 óra

Élménybeszámoló és rendkívüli közgyűlés

Aktuális ügyek megtárgyalása, majd Rábai Péter élménybeszámolója a 2017 nyarán tett kerékpártúráról

2018.01.21 vasárnap

Gerinctúra Velemtől Kőszegig a Kendigen át

Útvonal: Velem – Szent Vid – Hörmann-forrás parkoló – Kendig – Kopasz-Kendig –Vöröskereszt – Óház-kilátó – Kincs-pihenő – Kőszeg. Találkozás: az Ady téren 07:30-kor induló velemi autóbusznál Táv: 19 km, időtartam kb. 7 óra. Túravezető: Süle Antal.

2018.02.03 szombat

Kőszegfalvától Lukácsházáig

Útvonal: Kőszegfalva – Abért-tó – Kőszegdoroszló – Doroszlói erdő – Csömöte-hegy – Kilátó – Pöse – Lukácsháza. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson, a 08:06-kor Kőszeg felé induló vonatnál. Táv: 11 km, időtartam: kb. 4 óra Túravezető: Rábai Péter.

2017.03.31

Az őskori élet sója

Hallstattról – múzeumbogaraknak

Felelsz és mersz

Ausztria ékszerdoboza, a hegyláncok övezte kisváros, Hallstatt tőlünk 300 km-re fekszik. 125 m átlagos mélységű tava nyáron is hűs. Lakóházai oly sűrűn épültek, hogy egymást érik.

Nem mellesleg itt található a világ legrégebbi sóbányája és e településről kapta a nevét a korai vaskor egyik fontos régészeti kultúrája is.
Izgalmas próbával vezette rá Tóth Kálmán a foglalkozáson jelenlévő múzeumbogarakat arra, hogy melyik anyag is adta a hallstattiak jólétét és vezetett felemelkedésükhöz az őskorban. Elkendőzött szemmel ízleltek, tapintottak, szagoltak a gyerekek különböző anyagokat. Kísérte is nagy nevetés és félsz ezt a játékot! A felismerésekről lista készült, amiből kiválasztották a vaskorban használt anyagokat, köztük az étkezési sót.
A játékot Kami úti élménybeszámolója követte, amelyben nem csak a csodálatos táj lebilincselő szépségére, de a térség régészeti kincseire is ráirányította a jelenlévők figyelmét. A bronzkorban és a korai vaskorban használt hallstatti sóbányákból fa- és bőrtárgyak, textilek konzerválódott maradványai kerültek elő. Sőt, a valószínűleg a Kr. e. 330 körül bekövetkezett kőomlás során szerencsétlenül járt három bányász mumifikálódott testének előkerüléséről is szól a fáma. Sajnos ez utóbbiak elvesztek a tudomány számára.

Ramsauer protokol könyve (Hallstatt Múzeum)

Szerencsére Johann Georg Ramsauer (1795–1874) leleteivel nem így történt. A hallstatti születésű bányászmester közel 1000 temetkezést tárt fel a város felett elterülő fennsík, a Hochtal hatalmas sírmezőjén. Régiségbúvár munkássága napjaink kifinomult, tudományos régészeti módszereihez viszonyítva jócskán hagy kívánnivalót maga után, a 19. század közepén azonban rendkívül modernnek és körültekintőnek számított. Ramsauer tömör, méretadatokkal ellátott leírást, sőt rajzokat is készített minden egyes felnyitott sírról. Az 1889-ben kiadott Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című sorozat Felső-Ausztriát bemutató kötetében ezt olvashatjuk a hallstatti temetőről:
„Közel kétezer sír adott itt ama korról meglepő, s majdnem tökéletes képet. Az eltemetés módja kétféle: a halottat vagy eltemették, vagy megégették. A megégetetlenül eltemetett holtesteket ruházatukban, ékszerükben, gyakran fegyvereikkel, különböző szerszámokkal, agyagedényekkel, stb. együtt helyezték kellőleg elkészített sírjukba. A föltalált csontvázakból ítélve, az eltemetettek valamely nagy, erős, s jól megtermett emberfajhoz számíthatók. A koponya röviden jellemezve: hosszú és keskeny …, kiálló tarkóval és keskenyebb, hátrahajló homlokkal. Az arcz hosszúkás, kimagasló orral, kissé előrenyúló … felső, kidudorodó alsó állkapoccsal és függőlegesen álló, nem előrenyúló pofacsonttal. Ez tehát ugyanaz a típus, melyet – mivel a germán sírokban is előfordulnak – germán tipusnak neveznek s a melyre nézve a nagy, szőke hajú, kék szemű germánok a legismertebb példát mutatják.”

Íme az elkészült ékszerek

Szó esett még a foglalkozáson a bronzkori és kora vaskori sóbányászati technológiákról, a só gazdasági jelentőségéről, I. Ferencz József császár hallstatti látogatásáról. Az érdekfeszítő élménybeszámolót tárgyalkotás követte: zárásként Kántor Orsi segítségével, hallstatti mintakészlet felhasználásával egyedi rézlapos karkötőket készítettek a múzeumbogarak.

Sztelly-TK

Képgaléria

Hallstatti leletek
Konzerválódott bőrsaru
Sztár lelet: konzerválódott falépcső a sóbányából
Bányászputtony
A múzeumbogarak elmélyült munka közben

A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.