2017.12.20 szerda, 17:00

Karácsonyi harangok

Az Egylet nyitott versmondó köre és a Vivace Kamarazenekar közös ünnepváró műsora.
Helyszín: Savaria MHV Múzeum

2018.01.06 szombat

Évköszöntő (kijózanító) túra

Útvonal: Pornóapáti – Beled (Bildein) – Monyorókerék (Eberau) – Szentpéterfa. Találkozás: az Ady téren a 07:15- kor Pornóapáti felé induló autóbusznál. Előjelentkezés szükséges! Szentpéterfán vendéglőben ebédet rendelünk! Táv: kb.10 km. Túravezető: Rábai Péter.

2018.01.10 szerda, 16:30 óra

Élménybeszámoló és rendkívüli közgyűlés

Aktuális ügyek megtárgyalása, majd Rábai Péter élménybeszámolója a 2017 nyarán tett kerékpártúráról

2018.01.21 vasárnap

Gerinctúra Velemtől Kőszegig a Kendigen át

Útvonal: Velem – Szent Vid – Hörmann-forrás parkoló – Kendig – Kopasz-Kendig –Vöröskereszt – Óház-kilátó – Kincs-pihenő – Kőszeg. Találkozás: az Ady téren 07:30-kor induló velemi autóbusznál Táv: 19 km, időtartam kb. 7 óra. Túravezető: Süle Antal.

2018.02.03 szombat

Kőszegfalvától Lukácsházáig

Útvonal: Kőszegfalva – Abért-tó – Kőszegdoroszló – Doroszlói erdő – Csömöte-hegy – Kilátó – Pöse – Lukácsháza. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson, a 08:06-kor Kőszeg felé induló vonatnál. Táv: 11 km, időtartam: kb. 4 óra Túravezető: Rábai Péter.

2017.03.01

Kétszáz katonalevél

Tudósítás egy forráselemző beszélgetésről

Tóth Róbert Pintér József levelét silabizálja (fotó: Kántor Orsolya)

Kedves Öregmama, Édes Anyám és Margitom! Szabadságra nem tudom, hogy mikor mehetek. Számítottam rá, hogy tán majd most sikerül hazamennem, de még nem jött vissza a kérvényem és reményem sincs sok hozzá.

Éppen 100 éve, 1917. március 1-jén vetette papírra e sorokat valahol a Kelet-Kárpátokban Pintér József. A levelet a Savaria Múzeum előadótermében összegyűlt múzeumbarátok számára a korabeli katonai egyenruhát viselő Tóth Róbert múzeumpedagógus olvasta fel. A megható felvezetés után Tóth Kálmán fényképek és dokumentumok segítségével felvázolta Pintér József életútját. Az értékes forrásanyagot Pintér József leánya, dr. Sóti Lászlóné bocsátotta az Egylet rendelkezésére.

Pintér József 1891. február 28-án Zalakoppányban született. Keszthelyi gimnáziumi tanulmányai után Budapesten, a Jogtudományi Egyetemen tanult, Pécsett jegyzői tanfolyamot végzett. Amikor 1914 szeptemberében egyévi önkéntesi szolgálatra bevonult a 48-as gyalogezredhez, tán még ő is bízott abban, hogy mire lehullnak a falevelek, újra családjával, édesanyjával, „öregmamájával” és testvérével, Margittal élheti tovább civil életét. Hősünk aránylag szerencsésen vészelte át a háborús éveket. 3 éves katonai szolgálatának, amelynek során a hadnagyi rangig jutott, nem sebesülés, hanem súlyos betegség vetett véget. 1917 júliusában.
Harcolt a szerb, montenegrói, orosz, olasz és román harctereken, szolgált ágyuk mellett, lőszertelepen. Ez alatt az idő alatt több mint 200 tábori levelezőlapot, levelet küldött haza. Nehézségeiről nem sokat árult el az otthoniaknak, mindazonáltal helytállást igénylő helyzetekben bizonyára bőven lehetett része. Erre kitüntetései (kisezüst, bronz Signum Laudis, Károly csapatkereszt) szolgálnak bizonyítékul, amelyekhez a beszélgetésen jelen lévő vitéz Fonyódi László falerisztikai szakértő fűzött magyarázatot. A 48-as gyalogezred egyenruháját, fegyverzetét Tóth Róbert ismertette.

Pintér József szerepében Tóth Róbert múzeumpedagógus és honvéd hagyományőrző (fotó: Kántor O.)

Pintér Józsefet a Nagy Háború után államigazgatási területen doktori diplomát szerzett. Hogy szakmájában, jegyzőként nagyra becsülték, erről a „Kemenesalja” című újság 1927. június 8-i számában megjelent írás is tanúskodik: „Hivatalában pontos, pedáns, jóakaratú, barátságos modorával egy csapásra megnyerte a hozzáforduló ügyes-bajos emberek tetszését, szeretetét. Hivatalából teljesen kizárta a bürokráciát, ott mindenki egyformán kezel, legyen az szegény, vagy gazdag, idegen vagy községi lakos. Hivatalát szereti, és ott tölti jóformán az összes idejét és dolgozik fáradhatatlanul.”
Pintér József pályafutásának szomorú lecsengése, hogy a 2. világháború utáni kommunista rendszerben csak segédmunkásként juthatott szerény megélhetéshez.
Az életutat felvázoló, hadtörténeti ismeretekkel színesített előadást interaktív forráselemzés követte. A jelenlévők párokat alkotva dolgoztak: Tóth Kálmán moderátori közreműködése mellett egy-egy katonalevél rejtett, néha a szigorú cenzúra figyelmét elkerülő utalásait igyekeztek megfejteni.

Sztelly-TK

Képgaléria

Pintér levelei és a kutatómunka eredményei kötetként is napvilágot láthatnak (fotó: Kántor Orsolya)
Tóth Róbert bemutatta az általa viselt korhű katonai felszerelés részeit (fotó: Kántor Orsolya)
A forráselemzésben dr. Sóti Lászlóné Teca néni is segédkezett
Szakértő forráselemzőkkel (Fotó: Kántor Orsolya)
Szép példa az együttműködésre (fotó: Kántor Orsolya)
Volt, aki egyedül dolgozott (Fotó: Kántor Orsolya)
Lelekes előadás kerekedett egy levélről is...
Tekintse meg közelebbről (fotó: Kántor Orsolya)
Tóth Kálmán, az elemzés legfőbb szempontjaiba avatta be a résztvevőket (fotó: Kántor Orsolya)
Felcsillanó szemek (fotó: Kántor Orsolya)

A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kattintson a kiválasztott képre.