2017.12.20 szerda, 17:00

Karácsonyi harangok

Az Egylet nyitott versmondó köre és a Vivace Kamarazenekar közös ünnepváró műsora.
Helyszín: Savaria MHV Múzeum

2018.01.06 szombat

Évköszöntő (kijózanító) túra

Útvonal: Pornóapáti – Beled (Bildein) – Monyorókerék (Eberau) – Szentpéterfa. Találkozás: az Ady téren a 07:15- kor Pornóapáti felé induló autóbusznál. Előjelentkezés szükséges! Szentpéterfán vendéglőben ebédet rendelünk! Táv: kb.10 km. Túravezető: Rábai Péter.

2018.01.10 szerda, 16:30 óra

Élménybeszámoló és rendkívüli közgyűlés

Aktuális ügyek megtárgyalása, majd Rábai Péter élménybeszámolója a 2017 nyarán tett kerékpártúráról

2018.01.21 vasárnap

Gerinctúra Velemtől Kőszegig a Kendigen át

Útvonal: Velem – Szent Vid – Hörmann-forrás parkoló – Kendig – Kopasz-Kendig –Vöröskereszt – Óház-kilátó – Kincs-pihenő – Kőszeg. Találkozás: az Ady téren 07:30-kor induló velemi autóbusznál Táv: 19 km, időtartam kb. 7 óra. Túravezető: Süle Antal.

2018.02.03 szombat

Kőszegfalvától Lukácsházáig

Útvonal: Kőszegfalva – Abért-tó – Kőszegdoroszló – Doroszlói erdő – Csömöte-hegy – Kilátó – Pöse – Lukácsháza. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson, a 08:06-kor Kőszeg felé induló vonatnál. Táv: 11 km, időtartam: kb. 4 óra Túravezető: Rábai Péter.

2017.01.20

Azok a régi szép diákévek

Pável tanár úr és kora

Pável Judit fogalmazásfüzettel kezében

A szombathelyi múzeum egykori vezetője, a kiváló tanár, néprajzkutató, költő, nyelvész és kultúraszervező, Pável Ágoston (1886–1946) leánya, dr. Simon Endréné Pável Judit – Jutka néni – mesélt a múzeumbogár klubtagoknak édesapja pedagógiai tevékenységéről, saját diákéveiről.

Miután a gyerekek közösen összegyűjtötték az ideális tanár jellemzőit, Jutka néni is kifejtette véleményét e témáról: a titok abban áll, hogy a jó tanár odafigyel tanítványaira. Tiszteli, nem nézi le őket, képességeikhez mérten értékeli a teljesítményüket, tehát nem minden körülmények között eredményorientált.
Pável Ágoston ilyen személyiség volt. Kezdetben a szombathelyi leány-, majd később a fiúgimnáziumban tanított. Pedagógus lányának, fiának lenni nem könnyű, hiszen mindenki a gyermekben várja megcsillanni ugyanazokat az érdemeket, amelyeket a szülő már elért. S nem elég az elvárás, olykor a szülő hazaérve is a hivatását gyakorolja – a csemetén. Jutka néni elmondta, hogy ez alól édesapja sem volt kivétel, mindazonáltal igyekezett megszerettetni kislányával az irodalmat és a költészetet. Reggelente, amikor nehezebben indult a nap, egy-egy mondókával, verssel ébresztgetve derítette jobb kedvre őt. Pável Ágoston különösen sok memoritert adott fel a diákjai számára. Azt tartotta: „Az az igazán a miénk, amit egy költőtől szó szerint tudunk idézni, életünk bármely pillanatában.”

dr. Simon Endréné Pável Judit édesapját követve szintén tanár lett

Ám az 1920-as, ’30-as évek iskolája egészen más alapokon működött. Jutka néni gyermekkorában a 4 elemi elvégzése után 2 éves polgáriban (felső tagozat), vagy – ahol erre lehetőség volt – a 8 osztályos gimnáziumban koptathatta tovább a padot a tudást szomjazó diák. Az intézmény nem volt koedukált, középiskolai keretek között a fiúk és a lányok csak a bálokon ismerkedhettek. Hat napos volt a „hét”, de nem is volt olyan magas tanóraszám, mint jelenleg. „Öröm volt iskolába járni, ahol írni, olvasni, számolni, rajzolni, tornászni, sőt még varrni is megtanítottak minket” – mesélte lelkesen Jutka néni. Testi fenyítésnek pedig nem volt tanúja diákévei során. Az osztályzás fordítva működött, mind most: egyest vagy egykettedet kapni a legnagyobb boldogság volt.

Szépen illusztrált dolgozatfüzet

Jutka néni az édesapja által javított füzeteket is hozott magával. A dolgozatok, noha meglepően rövidek voltak, művészien szép külalakkal, paca nélkül, töltőtollal íródtak. Az ügyesebbek még rajzokkal is díszítették munkáikat. Ezekből az írásfüzetekből ismertettek egyet-egyet a múzeumbogarak, nem csupán a tulajdonosuk gondosságát, de az érdemjegy jogosságát is megvitatva.
A foglalkozást tréfás, problémamegoldó szerepjáték zárta. Az első szituáció egy diákcsíny áldozatául esett tanár reakcióját, a második az órán elkalandozó diák kínos helyzetét mutatta be.
A múltidéző foglalkozássorozat ezzel még nem ér véget: a múzeumbogarak ugyanis Jutka néni és Kami irányítása mellett egy régi tanóra megfilmesítésére készülnek.

Sztelly-TK