2017.10.21 szombat

Őszi erdei túra

Útvonal: Lukácsháza vm. – Csömöte-hegy – Doroszlói erdő – Kőszegszerdahely – Velem – Cák – Kőszeg. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson a 08.06-kor Kőszeg felé induló vonatnál. Táv: 18 km, időtartam 6 óra. Túravezető: Süle Antal.

2017.11.08 szerda

Kardok, balták, karikatúrák

Beszélgetés Koszorús Ödön ikervári helytörténeti kutatóval

Gyűjtemények gyűjteménye No. 26.
17:00-kor a Savaria MHV Múzeumban
Narrátor: Tóth Kálmán

2017.11.11 szombat

Séta a Szent Márton körön

Útvonal: Vámoscsalád vm. – szentivánfai templom – Uraiújfalu, evangélikus templom – nicki plébánia – Répcelak vasútállomás. Találkozás a szombathelyi vasútállomáson a 06:29-kor Csornára induló vonatnál. Táv: kb. 10 km. Túravezető: Rábai Péter.

2017.11.18 szombat

OKT túra

Útvonal: Káld – Hidegkúti erdészház – Rózsakerti eh. – Gérce. Találkozás Szombathelyen, az Ady téren a 06:15-kor Sárvár felé induló autóbusznál. Táv: 13,9 km. Túravezető: Süle Antal.

2017.11.29 szerda, 17:00

Apám hadinaplója 2. rész

Emlékek a II. világháborúból

Vendég: Karáth László a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium ny. igazgatója.
Beszélgetésvezető: Tóth Kálmán

2017.01.20

Azok a régi szép diákévek

Pável tanár úr és kora

Pável Judit fogalmazásfüzettel kezében

A szombathelyi múzeum egykori vezetője, a kiváló tanár, néprajzkutató, költő, nyelvész és kultúraszervező, Pável Ágoston (1886–1946) leánya, dr. Simon Endréné Pável Judit – Jutka néni – mesélt a múzeumbogár klubtagoknak édesapja pedagógiai tevékenységéről, saját diákéveiről.

Miután a gyerekek közösen összegyűjtötték az ideális tanár jellemzőit, Jutka néni is kifejtette véleményét e témáról: a titok abban áll, hogy a jó tanár odafigyel tanítványaira. Tiszteli, nem nézi le őket, képességeikhez mérten értékeli a teljesítményüket, tehát nem minden körülmények között eredményorientált.
Pável Ágoston ilyen személyiség volt. Kezdetben a szombathelyi leány-, majd később a fiúgimnáziumban tanított. Pedagógus lányának, fiának lenni nem könnyű, hiszen mindenki a gyermekben várja megcsillanni ugyanazokat az érdemeket, amelyeket a szülő már elért. S nem elég az elvárás, olykor a szülő hazaérve is a hivatását gyakorolja – a csemetén. Jutka néni elmondta, hogy ez alól édesapja sem volt kivétel, mindazonáltal igyekezett megszerettetni kislányával az irodalmat és a költészetet. Reggelente, amikor nehezebben indult a nap, egy-egy mondókával, verssel ébresztgetve derítette jobb kedvre őt. Pável Ágoston különösen sok memoritert adott fel a diákjai számára. Azt tartotta: „Az az igazán a miénk, amit egy költőtől szó szerint tudunk idézni, életünk bármely pillanatában.”

dr. Simon Endréné Pável Judit édesapját követve szintén tanár lett

Ám az 1920-as, ’30-as évek iskolája egészen más alapokon működött. Jutka néni gyermekkorában a 4 elemi elvégzése után 2 éves polgáriban (felső tagozat), vagy – ahol erre lehetőség volt – a 8 osztályos gimnáziumban koptathatta tovább a padot a tudást szomjazó diák. Az intézmény nem volt koedukált, középiskolai keretek között a fiúk és a lányok csak a bálokon ismerkedhettek. Hat napos volt a „hét”, de nem is volt olyan magas tanóraszám, mint jelenleg. „Öröm volt iskolába járni, ahol írni, olvasni, számolni, rajzolni, tornászni, sőt még varrni is megtanítottak minket” – mesélte lelkesen Jutka néni. Testi fenyítésnek pedig nem volt tanúja diákévei során. Az osztályzás fordítva működött, mind most: egyest vagy egykettedet kapni a legnagyobb boldogság volt.

Szépen illusztrált dolgozatfüzet

Jutka néni az édesapja által javított füzeteket is hozott magával. A dolgozatok, noha meglepően rövidek voltak, művészien szép külalakkal, paca nélkül, töltőtollal íródtak. Az ügyesebbek még rajzokkal is díszítették munkáikat. Ezekből az írásfüzetekből ismertettek egyet-egyet a múzeumbogarak, nem csupán a tulajdonosuk gondosságát, de az érdemjegy jogosságát is megvitatva.
A foglalkozást tréfás, problémamegoldó szerepjáték zárta. Az első szituáció egy diákcsíny áldozatául esett tanár reakcióját, a második az órán elkalandozó diák kínos helyzetét mutatta be.
A múltidéző foglalkozássorozat ezzel még nem ér véget: a múzeumbogarak ugyanis Jutka néni és Kami irányítása mellett egy régi tanóra megfilmesítésére készülnek.

Sztelly-TK