Aktuális

Aktuális

Savaria évkönyv, 41. szám

Megjelent a Vas megyei múzeumok 2019. évi értesítője

2020.03.20

A VME 2019. évi rendezvényeiről, a múzeumbogár klub foglalkozásairól és a természetjáró csoport túráiról bőséges, fényképes összefoglalót közölt ez évben is a Savaria, a Vas Megyei Múzeumok Értesítője.

Savaria évkönyv, 41. szám

Az igényes küllemű, 228 oldal terjedelmű, püspöklila borítójú kiadványt már kézbe venni is öröm, tagtársaink számára különösen ajánljuk fellapozni, vagy pdf formátumban átgörgetni, ugyanis a kötet végén található Bodorkós Orsolya, Tanai Ibolya, Tóth Kálmán által összeállított eseményleltár részeként a Vasi Múzeumbarát Egylet 2018-2019. évi rendezvényeinek emlékezetes pillanatairól 20 fényképfelvételekkel tarkított oldal ad összefoglalást.

A fentieken kívül az olvasó betekintést nyerhet a Savaria Múzeumban zajló munkába. Ismeretterjesztő előadásokról és múzeumpedagógiai foglalkozásokról olvashat, amelyet felettébb érdekes természettudományi, a régészeti, a néprajztudományi, történettudományi, művészettörténeti és műtárgyvédelmi témájú tanulmányok kísérnek.

Milánó, Torino és az észak-olasz tóvidék, 2018. október 25–29.

Németh Tamás, Víg Károly és Vadász Diána közleményével indul a kötet, amely a Savaria Múzeum Természettudományi Osztálya pattanóbogár-gyűjteményének adatait tartalmazza, továbbá a bogárfaj kutatástörténeti összefoglalását is adja. A gyűjteményben 137 pattanóbogárfaj 3082 példánya található. A régészet témakörében, Csapláros Andrea, Rolle und Auswirkung der Handwerker innerhalb der Gesellschaft von Savaria címmel német nyelven írt tanulmányában a mesterségek szerepét és hatását vizsgálja a római kori Savaria társadalmára, különösképpen a város lakóinak itt élők életmódjára, szokásaira és vallási életére, Savaria kereskedelemben betöltött szerepére. Tárczy-Mladoniczki Réka, Mesteri–Intaháza lelőhelyen 2001–2006 között, Ilon Gábor vezetésével a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékének régésztechnikus hallgatóinak közreműködésével végzett régészeti kutatás eredményeiről számol be, kiváló minőségű fényképfelvételek kíséretében. Az ásatások során feltárásra került Árpád-kori és késő középkori, kora újkori temető leletanyaga mellett egy római kori villagazdaság két különálló épületének alaprajzát is rekonstruálták régészeink.

Vonatkirándulás a Szépművészeti Múzeumba, 2018. március 17.

A kötetben Sánta Sára, az OSZK Régi Nyomtatványok Tára könyvtárosa Schönvisner István: Antiquitatum et Historiae Sabariensis című monográfiáját elemzi archeológiai szemszögből. Szily János püspök meghívására Szombathelyre érkező Schönvisner munkáját, az első magyar városmonográfiát, a hazai antikvarianizmus egyik legszebb példájaként méltatja a szerző. Szilasi Attila Botond tanulmányában az újkőkori lengyeli kultúra I. időszakából, Burgenland területéről származó pattintott kőanyagban található limnikus szilicithez hasonlatos anyag megjelenéséről, forrásának megtalálásáról ír, amely végül új bányászati módszereket is indukált. A néprajztudomány területéről Horváth Sándor „A pénz a falusi, hagyományos közösségek életében” címmel, kiemelten a „Jaáki önsegélyző-egylet” takarékszövetkezeti ügyleteit veszi górcső alá. A történettudományi fejezetben Mészáros Irén Weöres Mihály armálisáról, címeresleveléről ír, amelynek eredeti, latin nyelvű szövegét és magyar nyelvű fordítását is elolvashatjuk. Megtudhatjuk, Weöres Mihály kuruc kapitány – nem véletlen a névegyezés! – Weöres Sándor költő atyai ági felmenője volt. A helyi labdarúgás iránt érdeklődők számára pedig szeretettel ajánljuk Szabó Gábor, a Nemzeti Sport tudósítójának fényképes tanulmányát a Szombathelyi AK tizenegy és a Szombathelyi SE négy játékosából verbuvált Sabariáról. A művészettörténet iránt mélyebben érdeklődők számára Cebula Anna, a Szombathelyi Képtár igazgatónője a Képtár textilgyűjteményének egyik alegységét, a zászlókat mutatja be. Az élvezetes elemzés során elgondolkodtató, fantáziadús, ünnepélyes, rendhagyó és olykor megbotránkoztató alkotásokat ismerhetünk meg. Tizenkét művészi zászló fotográfiája csábítja színpompás eredetijük megtekintésére az olvasót.

Örökségőrök a szergényi múzeum bejáratánál

Az évkönyv záró tanulmánya a múzeumi dolgozók számára kiemelten fontos, ám a laikusok érdeklődésére is számot tartó témával, a műtárgyvédelemmel foglalkozik. Ezen belül pedig a restaurálás etikai kérdéseivel, a tárgyak által hordozott információ őrzésének módjaival ismerkedhet meg az olvasó Kusztor Gergely tollából.

Az évkönyv elektronikus formátumban már letölthető a Savaria Múzeum honlapjáról. Tekintse meg!


Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Segítsd munkánkat egy megosztással!

Vissza